• Bij onze vereniging is het al jaren gewoonte dat ouders de jeugdteams t/m O12 fluiten. Afgelopen seizoen is daar de O13 lijn bijgekomen. Daarboven probeert de vereniging scheidsrechters te vinden vanuit de seniorenafdeling.

  Dit werd jarenlang gecoördineerd door Phil Cheeseman. Nadat hij dit ruim 20 jaar had gedaan, is hij er 1,5 jaar geleden mee gestopt. Er is sinds die tijd nog geen opvolger gevonden waardoor deze taak door de voorzitter wordt waargenomen.

  Wij hebben echt vrijwilligers nodig die ons hierbij gaan helpen.

  Doordat ook de KNVB vaak geen scheidsrechters levert voor de selectieteams, is het in zo’n grote jeugdafdeling als die van Graaf Willem sowieso lastig om elke week voldoende scheidsrechters te vinden. Komend weekend zijn dat bijvoorbeeld al 19 wedstrijden.

  De combinatie van bovenstaande factoren heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft moeten besluiten dat teams t/m O15 voortaan zelf het fluiten van hun wedstrijden moeten gaan organiseren.

  Wij begrijpen dat het fluiten van een jeugdwedstrijd soms best spannend kan zijn. Omdat een ouder de regels niet helemaal kent of zich om andere redenen niet helemaal zeker voelt. Daarom zal ook dit seizoen Chris Bierens een (en zo nodig meerdere) trainingsavond(en) voor beginnende scheidsrechters organiseren. De eerste avond is op 29 september, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. De ervaring leert dat een cursus van één avond genoeg is. En na een paar keer fluiten krijg je vanzelf de smaak te pakken.

  Uiteraard wordt het ook toegejuicht als teams van O16 t/m O19 door ouders wordt gefloten. Voor een aantal teams geldt dat zij dit al helemaal geregeld hebben. Als er nog teams bijkomen, laat het dan graag even weten via de lijncoördinator!