• Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering op 7 juli a.s.

    22 jun 2022
  • Op donderdag 7 juli 2022 om 20.15 uur vindt in het clubhuis de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging plaats. Het bestuur legt dan verantwoording af over het afgelopen seizoen en kijkt vooruit naar het volgende seizoen.
    Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om op 7 juli aanwezig te zijn.

    Lees hier de volledige aankondiging