• Voetbalacademie Graaf Willem

  Graaf Willem start op het complex van Graaf Willem op de Roggewoning weer de techniektrainingen van de Voetbalacademie. Deze techniektrainingen is speciaal bedoeld voor spelers van 5 t/m 11 jaar.

  Wanneer?

  Korte voorjaarscursus techniektraining van 5 lessen op:

  • juni: 5, 12, 19, 26
  • juli: 3

  Hoe laat?

  17:00-18:00 uur (bij veel aanmeldingen een 2e uur: 18:15-19:15 uur)

  Kosten:

  De cursus techniek kost € 50,- en staat alleen open voor voor leden van Graaf Willem. Vooraf te betalen op NL71INGB0004388768 tnv Graaf Willem II VAC - jeugd.

  Aanmelden?

  Meld je zoon/dochter aan voor de cursus via het aanmeldformulier. Wil je alvast meer informatie, mail dan voetbalacademie@graafwillem.nl

  De Voetbalacademie binnen de voetbalopleiding van Graaf Willem VAC II

  Elke speler bij Graaf Willem traint door de week met zijn/haar team onder leiding van de teamtrainer. De teamtrainingen zijn gericht op het samen uitvoeren van de teamtaken in de wedstrijd. Graaf Willem wil daarnaast iedere speler die daaraan behoefte heeft een extra trainingsmoment in de week aanbieden, waarbij het accent juist ligt op de ontwikkeling van de individuele technische voetbalvaardigheden. Deze extra techniektrainingen zullen op vrijdagen in cursusvorm aangeboden worden onder verantwoording van de Graaf Willem Voetbalacademie. Deelname aan deze techniektraining is facultatief. Aanmelding hiervoor gebeurt daarom op individuele basis.

  Opzet en doelstellingen

  Graaf Willem Voetbalacademie maakt gebruik van een gestructureerde opleidingsmethodiek. Deze richt zich op de voetbaltechnische ontwikkeling van de individuele speler. Daarbij komt de aandacht te liggen op het:

  • verbeteren van functionele voetbalvaardigheden zoals baas over de bal worden, aannemen, passen en schieten;
  • ontwikkelen van wedstrijdgerichte voetbalhandelingen zoals het passeren en wegdraaien vanuit zowel aanvallend als verdedigend perspectief;
  • verhogen van de motorische vaardigheden door alle oefeningen zoveel mogelijk tweebenig uit te voeren;

  Uitgangspunten

  Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat iedere speler het grootste gedeelte van elke training werkt met een eigen bal. Daarmee legt een speler onbewust de aandacht bij zichzelf en veel minder bij anderen. Dat leidt tot toename van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

  Een ander voorwaarde is veel herhaling. Herhaling leidt tot houvast en herkenning bij de spelers en biedt de trainer de mogelijkheid de ontwikkeling van de spelers te monitoren en daarop bij te sturen.

  Deze vorm van training past het beste bij jongere spelers. Vandaar dat de techniektrainingen zijn afgestemd op voetballers in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar.

  Trainingsinhoud

  Elke training kent een systematisch opbouw van de weerstand. Begonnen wordt met het oefenen van een specifieke voetbalvaardigheid zonder weerstand. Vervolgens wordt de weerstand verhoogd door te oefenen tegen een verdediger aan wie beperkingen worden opgelegd. In de eindoefening tenslotte moet de speler de aangeleerde vaardigheid in praktijk brengen tegen een maximaal weerstand biedende verdediger.

  Wedstrijdgericht

  Techniektraining is uiteindelijk gericht op het effectief leren inzetten van de aangeleerde technieken in de wedstrijd. Met een betere techniek kan een speler meer over de bal heen kijken. Daarmee ontstaat tijd en ruimte om een wedstrijdsituatie te beoordelen en te kiezen voor een betere voortzetting. De speler wordt zo van meer waarde voor het team, omdat hij/zij zich gemakkelijker kan ontdoen van een tegenstander en bijdraagt aan het behoud van balbezit. Pas met een goede techniek zijn spelers in staat de tactiek juist uit te voeren.

  Spelplezier en zelfvertrouwen

  Het ontwikkelen van de individuele technische kwaliteiten van een speler leidt op den duur tot optimale ontplooiing van zijn/haar mogelijkheden. Dit brengt een toename van het zelfvertrouwen en vooral heel veel extra spelplezier met zich mee.