• Over de vertrouwenspersoon

  Graaf Willem heeft twee vertrouwenspersonen:

  Graaf Willem wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: voetballen. We doen er met elkaar alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

  Maar stel nu dat…

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Graaf Willem willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom op Graaf Willem een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Bovenaan deze pagina vind je de contactgegevens van de vertrouwenspersoon.

  Gedragsregels seksuele intimidatie

  De sportbonden in Nederland (en dus ook de KNVB) nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De algemene gedragsregels die Graaf Willem heeft opgesteld voor (vrijwillige) medewerkers zijn opgenomen in de gedragscode, en worden door met enige regelmaat actief besproken in het bestuur en commissies.

  Voorkomen is beter dan genezen

  De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

  Vragen waarmee je terecht kunt bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen gaan over:

  • de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team;
  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • zorgen die je hebt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • onzekerheid of twijfels over of je eigen gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag.

  Maar ook wanneer je twijfelt of je met je vraag bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres bent, kun je gewoon contact opnemen.

  Vertrouwelijkheid

  Dat het soms belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit gebeurt nooit zonder overleg en toestemming. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  • toestemming voor hebt gegeven en
  • ervan op de hoogte bent.

  De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren (geanonimiseerd) en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

  Waar is de vertrouwenspersoon (niet) voor?

  De vertrouwenspersoon is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen Graaf Willem leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Graaf Willem verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

  De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Graaf Willem.

  De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Graaf Willem.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet meteen bespreken met een vertrouwenspersoon van Graaf Willem, dan kun je ook terecht bij het meldpunt van NOC*NSF: Centrum Veilige Sport Nederland met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland is op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 bereikbaar. Het gratis nummer is 0900 - 202 55 90 of kijk op https://centrumveiligesport.nl voor meer informatie.