• Op vrijdag 5 april kwamen we als bestuur bij elkaar voor de jaarlijkse hei-sessie (beter: roggewoning-sessie). Een halve dag om, uitkijkend op onze eigen velden, in ons clubgebouw, te spreken over alles wat onze vereniging aangaat. Een uitgebreider rondje langs de velden dan in een reguliere bestuursvergadering, een blik op de toekomst, op onze wensen en ambities, en ook: waar kunnen we elkaar helpen en ambities met elkaar verknopen? Als bestuur kijken we terug op een hele waardevolle sessie. Per portefeuille, per commissie, spraken we over de status quo, doelstellingen en over wat er nodig of gewenst is. Een stevig deel van de middag ging het over de kern van onze vereniging: het voetbal! Over hoe we het technisch voetbalhart invulling gaan geven - zowel voor de jongens als de meidenlijn. Dat is de uitkomst van veel gesprekken, van veel benen-op-tafel-uren, ervaringen meegenomen uit de afgelopen jaren en de ambitie om het voetbalniveau en -plezier te blijven verhogen. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer!

  Ook hebben we gekeken naar de stand van zaken plus wensen met betrekking tot onze accommodatie, onze activiteiten, de financiën, sponsoring en materiaal. We hebben een aantal extra doeltjes kunnen aanschaffen voor de aankomende jeugdactiviteiten en binnenkort wordt een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd op het dak van ons clubhuis. Wensen voor ons terrein blijven het derde kunstgrasveld, een panna-veldje voor de jeugd en als dromen mag, ook een kleine tribune bij het hoofdveld.

  De maand mei en juni staat de Graaf Willem-agenda barstensvol met leuke activiteiten, van de ADO-clinic voor de meiden, tot een mini-proef-speelmiddag, de seizoensafsluiting, ons eigen jeugdtoernooi en natuurlijk het mei-kamp. Hierbij wordt samengewerkt tussen de vrijwilligers van de activiteitencommissie, de barcommissie, de jeugdcommissie en het communicatieteam. Die samenwerking ten gunste van de vereniging nog beter faciliteren en steunen is tevens een wens van het bestuur naar de toekomst.

  We hebben na de heisessie een goed overzicht van de vacante vrijwilligersfuncties. Daar komen we nog voor de zomer bij onze leden op terug. We gaan ook verkennen of we met club-kleding onze vrijwilligers beter zichtbaar kunnen laten zijn op moment dat ze op de club aanwezig zijn. Nieuwe sponsoren wordt hard aan gewerkt! Ideeën en suggesties - zeker vanuit het netwerk van de leden - zijn altijd welkom, net als sponsoren van de wedstrijdbal voor ons eerste team. Qua communicatie genieten we naast onze nieuwsbrief en website van de live verslaggeving op ons Instagram-account (een absolute aanrader!). Heeft u beeldmateriaal van een wedstrijd, een nazit, een voorbespreking, een…. wat ook maar met Graaf Willem te maken heeft? Aarzel niet het (via de app) te delen zodat het op Instagram gedeeld kan worden! Of natuurlijk #graafwillem

  Onder het genot van een afsluitend drankje hebben we geconcludeerd dat we trots mogen zijn op onze gezonde, groeiende vereniging, op al onze vrijwilligers - van trainers tot horeca coördinatoren en van scheidsrechters tot teammanagers, en natuurlijk op al onze voetballers!

  Als nabrander hebben we op woensdag 10 april nog een reguliere vergadering met het bestuur gehouden. Op die agenda een terugblik op onze heisessie, een update van het rondje langs de velden (bestuursportefeuilles), de voorbereidingen op de Algemene Ledenvergadering op 4 juli inclusief een activiteit of programma waarbij nog meer leden op die avond naar de Roggewoning komen (NB: er is geen EK-wedstrijd die avond dus zet de ALV in de agenda!), en een bespreking van de conceptbegroting voor het komende seizoen. Tussen de heisessie en de bestuursvergadering stond een gesprek met de gemeente in de agenda over onze wensen voor het 3e kunstgrasveld en de mogelijkheden voor een panna-veldje. Uitkomst van dat gesprek is dat we niet opgeven en deze wensen bij de gemeente onder de aandacht blijven brengen, want wie weet...de aanhouder wint, of frappez toujours!

  Onze volgende reguliere bestuursvergadering is pas eind mei, dit mede door de meivakantie, maar in de tussentijd vinden we elkaar digitaal voor extra bijpraatmomenten. Die terugkoppeling nemen we mee eind mei!

  Voor vragen/opmerkingen, aarzel niet: secretaris@graafwillem.nl