• Wat hadden we graag in deze nieuwsbrief kunnen berichten dat voor de jeugd de door de KNVB georganiseerde regiocup van start kan gaan en dat er ook weer zicht is op voetbal voor de 26+-ers. Maar het schiet maar niet op. Met het huidige vaccinatietempo gaat het ernaar uitzien dat we de rest van het seizoen volledig kunnen gaan afschrijven. Moedeloos maar ook in toenemende mate pissig word je ervan. Maar goed, er zijn ook positieve zaken te melden. Zo is het teamindelingsproces bij de jeugd in volle gang. En we hebben in de meivakantie een kamp-zonder-overnachten ingepland en kort daarna de traditionele jeugdkampen, die zeker doorgaan. Overnachten is er nog altijd niet bij, maar onder de bezielende leiding van Gerard Houwaard zal het toch weer een onvergetelijk evenement worden. En ook voor de zomervakantie en zelfs al voor de herfstvakantie staan voetbalkampen in de steigers. Voor de senioren (M/V) zijn we aan het broeden op activiteiten die kunnen helpen het afgelopen seizoen te vergeten (of verwerken). Maar zolang we onvoldoende zicht hebben op een heropening van de maatschappij, kunnen we helaas niets concreets plannen. Maar dat we wat willen gaan doen, staat vast. Zodra de kantine weer open kan en er weer BBQs kunnen worden gehouden, gaan we dat vieren. Linksom of rechtsom....

    Erik Pijnacker Hordijk