• Beste Graaf Willemer,

  Afgelopen dinsdag is onze vereniging 108 jaar oud geworden. Daarmee wil ik ons allen feliciteren want het is niet niks als je als vereniging al zo lang bestaat. Het is in deze tijd van steeds verdergaande individualisering best bijzonder dat onze vereniging nog steeds springlevend is en zelfs voor een nieuwe periode van bloei staat.

  Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk door de geplande nieuwbouw maar ook het gegeven dat druk wordt gewerkt aan een nieuw eerste team voor volgend seizoen. En ook bij de dames zijn er ambitieuze plannen.

  Laatst sprak ik met een aantal oudere Graaf Willemers over alle voetbalverenigingen die intussen niet meer bestaan. Als ik vroeger op mijn fiets vanuit het Benoordenhout naar Graaf Willem fietste, passeerde ik zeker 10 voetbalverenigingen. Als ik diezelfde weg nu rijd, kom ik nog één andere vereniging tegen (SVC’08) alvorens ik bij Graaf Willem ben, de rest is allemaal verdwenen.

  Hoe het kan dat wij nog altijd bestaan en andere verenigingen zijn opgeheven of gefuseerd? Volgens mij doordat er bij ons altijd mensen zijn geweest die zich als vrijwilliger wilden inzetten voor onze vereniging. In het bestuur, in de jeugdcommissie, als trainers en/of leider, in de accommodatie commissie, als Bestuurslid van Dienst, als lid van de nieuwbouwcommissie en ga zo maar door.

  Met de nieuwbouw op komst zou het bestuur ook graag zien dat er een nieuwe barcommissie wordt gevormd. Op dat vlak kunnen wij nog wel wat stappen maken en het is leuk als een grotere groep zich hierover zou willen ontfermen.
  Als je interesse hebt om na de nieuwbouw met een enthousiaste groep aan de slag te gaan, laat het mij dan weten. Je hulp wordt zeer gewaardeerd!

  Ik neem aan dat jullie na dit voorwoord begrijpen dat ik nogmaals iedereen feliciteer met onze verjaardag…en alle vrijwilligers in het bijzonder!

  Met sportieve groet,
  Remi Smeets