• De ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van ons clubhuis gaan nu echt vorm krijgen. Op 20 maart wordt een noodvoorziening geplaatst en op 30 maart start de sloop. Zaterdagmiddag 21 maart nemen we daarom afscheid van ons oude gebouw!

  Sinds wij eind december de subsidiebevestiging van de gemeente Den Haag hebben ontvangen, zijn diverse personen actief om de nieuwbouw tot een succes te maken. 

  De ontwikkelingen gaan nu snel. Rond 20 maart wordt de noodvoorziening geplaatst. Vervolgens moeten spullen binnen één week van het clubhuis naar de noodvoorzieningen worden verhuisd zodat de sloop op 30 maart kan starten. Eind april wordt de eerste paal geslagen zodat wij in oktober het nieuwe clubhuis met daar bovenop zes kleedkamers kunnen openen.

  Er moet veel gebeuren en er worden diverse acties ontplooid waarover verderop in deze nieuwsbrief meer. Ik hoop van harte dat iedereen mee wil helpen om een succes te maken van deze grote verbouwing en begrip heeft voor de rommelige situatie die de komende maanden kan ontstaan. Als je gevraagd worden om mee te helpen, doe dat dan. Voor de een is dat door de handen uit de mouwen te steken, voor de ander door een extra financiële steun te geven. Wij zijn blij met ieders hulp!

  Veiligheid heeft onze speciale aandacht tijdens de bouwfase. Wij hebben de bouwcommissie gevraagd om met de aannemer kritisch te kijken naar het afzetten van de bouwplaats zodat de kinderen nergens in of tegenaan kunnen lopen. De voetbalkampen kunnen gelukkig ondanks de verbouwing gewoon doorgaan maar de veiligheid staat ook hier voorop. Mocht je dus iets zien wat volgens jou niet veilig is, geef dat dan door aan één van de bestuursleden of leden van de bouwcommissie!

  Het bestuur kijkt intussen ook vooruit naar volgend seizoen. We willen niet alleen een nieuw eerste elftal bouwen, maar ook bij de jeugd wordt nagedacht hoe wij volgend seizoen de teamindelingen willen doen, op welk niveau moet worden gevoetbald en nog veel meer. Maar ook, hoe verdelen wij senioren- en jeugdvoetbal over het weekend en welke consequenties heeft dat? Het zijn maar een paar onderwerpen, maar alle afwegingen hebben consequenties en moeten in samenhang bekeken worden.

  Er wordt ook gewerkt aan het formuleren van een vrijwilligersbeleid. We zijn een grote vereniging en ieders hulp is nodig om alles goed te laten verlopen. Tijdens onze speciale bijeenkomst medio december is vastgesteld dat het van belang is dat wij onze leden meer duidelijkheid geven over wat wij van hen en van de ouders verwachten. Intussen zijn Chris Bierens, Raymond Gianotten en Maurice van den Broek gevraagd om het beleid uit te werken. Doel is dat wij het nieuwe beleid, na bespreking in de ALV, met ingang van volgend seizoen invoeren. Als je ideeën hebt of mee wilt denken, neem dan contact op met een van de drie genoemde heren.

  Tot slot moet mij nog iets van het hart. Er wordt op en rond de voetbalvelden nog steeds het nodige geroepen. Van ziektes tot geaardheid, van racisme tot antisemitisme, van geloof tot uiterlijke kenmerken.
  De KNVB is de actie “ons voetbal is van iedereen” gestart om discriminatie en racisme buiten spel te zetten. Ik ondersteun die actie van harte. Ook al kunnen de emoties soms oplopen, laten we alsjeblieft tot 10 tellen en geen rare dingen zeggen. Niet tegen tegenstanders en niet tegen scheidsrechters. 
  En mocht je (ouders van) tegenstanders vreselijke dingen horen zeggen, durf het dan op gepaste wijze bespreekbaar te maken bij de coach, scheidsrechter of het bestuur van de betreffende vereniging. Ik merk bij bestuurders van andere verenigingen dat zij ook willen dat dit stopt.

  Ik wens iedereen weer veel voetbalplezier!

  Remi Smeets
  Voorzitter