• Corona, het woord zal nog wel vaker voorkomen in deze nieuwsbrief.

  Helaas heeft dit ook consequenties voor onze vereniging. Allereerst dat wij niet meer mogen voetballen (en senioren zelfs niet eens meer trainen) maar zeker ook financieel. Daarom wil ik jullie informeren over de huidige financiële situatie van onze vereniging.

  Ik kan mij voorstellen dat je jezelf weleens afvraagt hoe je cluppie er nu financieel voorstaat, in deze rare COVID-tijd. Of misschien hoop je stiekem dat er nog wat restitutie van contributie volgt nu er zo weinig gevoetbald kan worden.
  Begrijpelijke vragen, die ik even kort zal trachten te beantwoorden.

  Allereerst de financiële situatie. Deze valt gezien de omstandigheden nog alleszins mee.
  Hoewel er dit seizoen nagenoeg geen barinkomsten zijn, is de contributie op circa 30 leden na betaald. Ook de sponsors laten ons niet vallen en hebben hun rekeningen bijna geheel voldaan. Met beide dingen zijn wij blij mee!

  Daarnaast hebben we van de gemeente een korting op de veldhuur gehad en ook nog een beetje steun van de overheid.
    Zeker als de laatste contributies en facturen betaald worden, zijn de inkomsten zodanig dat wij alle lopende kosten kunnen betalen. Mocht er zelfs een klein positief resultaat uit komen dan zal dat direct in de aflossing van het nieuwe clubhuis gestoken worden.

  Nu ons prachtige clubhuis in de afrondende fase zit en we ook het financiële plaatje bijna compleet hebben, wordt duidelijk dat wij aan het einde van het seizoen met een ingecalculeerde restschuld van ongeveer € 225.000,--, te maken hebben. Daar hebben wij een lening voor.

  Deze lening mag weliswaar in 15 jaar worden terugbetaald , maar als het sneller kan dan zullen we dat zeker niet nalaten. Er zijn namelijk genoeg ideeën hoe wij geld ook voor andere dingen kunnen inzetten. Dit alles geeft eigenlijk direct antwoord op vraag 2. We kunnen dus helaas geen kortingen geven op de contributie. Wij begrijpen dat dit extra zuur is voor met name de senioren, want deze groep komt bijna geheel niet aan voetballen toe, maar helaas kunnen we niet anders beslissen. Een vereniging ben je nu eenmaal met z’n allen, in goede en in slechte tijden. Het is goed om te merken dat het overgrote deel van de leden deze afweging begrijpt en ook ondersteunt. Dat maakt het leven van een penningmeester een stuk minder lastig.

  Straks, als deze crisis achter de rug is, staan we met elkaar in ons mooie clubhuis aan onze nieuwe bar een drankje te drinken en hoop ik dat wij dit alles weer snel vergeten zijn.  Blijf tot die tijd gezond en hou vol.

  Ronald van de Burg , penningmeester