• Uitnodiging algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 11 april 2019

  20 mrt 2019
 • CONVOCATIE voor de algemene ledenvergadering van de RKSV Graaf Willem II-VAC te houden op donderdag 11 april 2019, aanvang: 20.15 uur, in het clubgebouw op de Roggewoning.

  Dames en heren,

  Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de hierboven aangekondigde jaarlijkse algemene ledenvergadering. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Afmelden svp via e-mail aan secretaris@graafwillem.nl.
  De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt:

  1. Opening door voorzitter
  2. Berichten van verhindering en overige mededelingen
  3. Goedkeuring nieuwbouw kantine
  4. Statutenwijziging
  5. Rondvraag en sluiting

  Toelichting bij de agendapunten:
  Ad 3: De huidige kantine is technisch en economisch aan het einde van haar levensduur. Met de nieuwbouw van het clubhuis - bevattende de kantine, meerdere bespreekruimtes, zes kleedkamers, een wasruimte annex kledingopslag en een grotere trainingsruimte - voldoet onze accommodatie weer voor geruime tijd aan de behoeften.
  Het plan en de financiering worden toegelicht door Louk Borsboom (voorzitter bouwcommissie), architect Peter van de Putte en Ronald van der Burg (penningmeester).
  Ad 4: n de ALV van 5 juli 2018 zijn amendementen gevraagd door de leden. Deze zijn in overleg met en door de notaris doorgevoerd. Het concept-statuut kan worden opgevraagd via secretaris@graafwillem.nl.

  Met vriendelijke groet,
  Marcel Steeneke
  Secretaris a.i.