• Na de succesvolle start van de trainingen in de afgelopen weken, vol enthousiasme en met een enorme opkomst, kijken we uit naar de komende weken plezier op onze velden. Belangrijk zijn de mededelingen van het kabinet richting eind mei, waarbij we hopen dat nog nieuwe versoepelingen worden aangekondigd. Tot op dat moment houden we ons aan de huidige afspraken. Met betrekking tot de trainingen van de komende weken melden wij het volgende:

  • De trainingen worden in ieder geval voortgezet tot en met de week van 1 juli.
  • De komende weken wordt verder invulling gegeven aan de team- en selectie-indeling voor volgend seizoen. Dat loopt uiteraard allemaal net iets anders dan voorgaande jaren, maar toch zijn nog wat mogelijkheden ontstaan voor actieve voorbereiding. Dat begint met de komende weken lekker doorgaan met de trainingen waar we zojuist mee gestart zijn.
  • Net zoals voorheen denken we weer na over scenario’s voor de periode vanaf 8 juni, waarbij een van de opties is om in de samenstellingen van het nieuwe seizoen de laatste 4 weken te gaan trainen, zoveel mogelijk al onder begeleiding van de nieuwe trainers. Dit betekent dat de trainingstijden voor kinderen die volgend seizoen in een hogere leeftijdscategorie gaan spelen vanaf 8 juni waarschijnlijk zullen veranderen.We zullen in de eerstvolgende nieuwsbrief met nadere aankondigingen komen over het trainingsprogramma voor de periode vanaf 8 juni.
  • Het is de bedoeling om de pilot met de voetbalacademie vanaf 1 juni alsnog gedurende 5 weken uit te voeren. Degene die hier gebruik van willen maken kunnen mailen naar voetbalacademie@graafwillem.nl. De deelname is € 50,- voor 5 bijeenkomsten. De data worden op de site bekend gemaakt.
  • Op zaterdagochtenden zullen onderlinge wedstrijden voor de jeugd t/m 12 jaar gepland blijven.

  Het is geweldig dat we het samen voor elkaar hebben gekregen het voetbal op deze manier weer op te starten. Natuurlijk willen we meer! Zoals recent door het kabinet is aangegeven moeten nog tot na de zomer wachten voordat we weer wedstrijden kunnen gaan spelen en de vereniging weer echt ‘open kan’. Maar we zijn ontzettend blij met wat nu wél kan en we genieten daar volop van!