• Fax. Waar blijft de romantiek als de liefdesbrieven binnen komen met een piep i.p.v. met een roos. Anno 2022 kunnen we deze ‘oude’ Loesje prima ombouwen tot: VAR. Waar blijft de voetbal-nostalgie als de penalty’s en doelpunten worden afgekeurd via het tv-scherm i.p.v. met een fluitje.

    Op maandag meldde de NOS dat de penalty voor Feyenoord tegen PSV in de wedstrijd afgelopen zondag onterecht was gegeven. Bij de helft van ons huishouden voldoende onderbouwing voor de stelling dat Ajax aldus het kampioenschap steelt van PSV. Maar stel je eens voor dat onze voetbalouder beslissingen ook plat-ge-VAR-d worden! Dat een halve minuut na communiceren van je ouder-besluit, je kind een extra check kan aanvragen bij een VAP: Video Assistant Parent…

    “Jongens, we hebben voor vanavond alleen nog maar spruitjes te eten.” Stampvoetende kinderen die onmiddellijk een VAP aanvragen. VAP die aangeeft dat het besluit feitelijk onjuist is omdat de voorraadkast nog een aardige voorraad ingeblikt covid-gehamsterd voedsel herbergt. En weg is elk ouderlijk gezag. Of…. “Jongens, we moeten NU gaan, anders komen we te laat voor de tandarts!” Hop: VAP-aanvraag. Volgens Google Maps zijn er nog 7 minuten thuis te ver-treuzelen voordat we te laat komen. Bingo. Weg ouderlijk gezag. Aan de andere kant biedt het natuurlijk ook mogelijkheden. “Waarom liggen hier allemaal snoeppapiertjes?” Heb ik niet gedaan hoor ik in koor. Anno 2022: “Hmmmm, zal ik de VAP eens vragen…..” - en spontaan rennen twee kids de trap af om het bewijsmateriaal alsnog weg te gooien.

    “De arbitrage blijft mensenwerk met beslissingen onder grote druk" was de uitspraak van de KNVB op maandag. Want ook de VAR is natuurlijk mensenwerk. Check. Net als arbitrage in het opvoeden. Om over de grote druk nog maar te zwijgen, toch?! Als we als ouders niet binnen 10 seconden een antwoord hebben op elke gestelde vraag volgt een kortstondige ontploffing. Als dit vervolgens ook niet het gewenste antwoord blijkt te zijn, verandert de kortstondige ontploffing in een zichzelf exploderende boosheid-tornado. Als dan de eventuele heroverweging door de andere ouder ook nog eens tot hetzelfde antwoord leidt…. Lees: de voetballer wordt in zijn ogen onjuist getackeld, springt daarom op en neer voor de neus van de scheids dat hij een penalty moet krijgen, de scheids geeft ‘m niet, de VAR checkt en steunt de scheids…. Ergo: thuis of voetbalveld, scheids, VAR of ouder: zoek de verschillen!

    Maar los van de feitelijke doellijn-technologie en de witte fictieve alleen op beeld zichtbare buitenspel-lijnen… ook een maandag-arbitrage die 12 uur na gepleegd feit de VAR be-VAR-d? Of was het nobele slash terechte bescherming van de KNVB van het waardevolle scheidsrechters-gilde? Veel belangrijker: wat betekent dat voor ons ouders en de VAP? Voor de lezers onder ons: “1984” George Orwell of recentelijk Dave Eggers met “De Cirkel” en “Het Alles”. Ik krijg visioenen van een gilde van grootouders die in Griekse God-gewaden zich buigen over de uitspraken van de VAP. Serenity now….

    Opgebiecht: Ik mis de romantiek van het scheidsrechtersfluitje. Ik mis de maandag-ochtend-koffie-machine-gesprekken die uit de klauwen escaleren, omdat we lijnrecht tegenover elkaar staan over een door de scheidsrechter gegeven penalty zonder de inmenging van schermpjes. Anno 2022 is het gebaar van het tekenen in de lucht van een rechthoek met twee vingers de extra check, de achterklep, de alwetende waar vroeger die luchttekening overduidelijk betekende dat je een tv-programma moest raden. Weemoed naar een potje HINTS onder leiding van Frank Kramer: wie doet er mee?