• 2021-2022 is voor de activiteitencommissie geen gemakkelijk seizoen geweest. De onzekerheid door de coronapandemie en de steeds weer veranderende maatregelen maakten het lastig om al te lang vooruit te plannen. Ook de vele afgelastingen, inhaalwedstrijden en veranderende speelschema’s werkten niet mee. Toch is het de commissie gelukt een aantal zeer geslaagde activiteiten te organiseren in het jaar dat Graaf Willem zijn 110e verjaardag vierde.

  In september hebben we ons nieuw clubgebouw officieel geopend, met medewerking van Graaf Willem, wethouder Bredemeijer van Den Haag en burgemeester de Lange van Wassenaar. Ook werd de naamstenen-muur onthuld door de families Bierens en Nieuwenhuis.
  In de herfst is de jeugd massaal op de foto gegaan voor de Jumbo-voetbalplaatjes actie waarna het sparen bij Jumbo Scheveningen en the Mall kon beginnen. Veel jeugdleden hebben een vol fotoboek bijeen gespaard of geruild. Hoe leuk was dat!
  Na een hardnekkig staartje van de pandemie waardoor oa de nieuwjaarsreceptie, het ADO-bezoek en de midwintercompetitie niet door konden gaan werd de draad weer opgepakt met de jubileum reünie. Veel oude bekenden wisten de weg naar ons clubgebouw te vinden en vermaakten zich met herinneringen en een petje-op-petje-af-kwis.
  In april kon na lange tijd weer eens een jeugdfeest worden georganiseerd. We mogen constateren dat dit zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar was. Naast bovenstaande activiteiten heeft de commissie zich ook ingezet voor de Albert Heijn spaaractie. Deze actie heeft een respectabel bedrag opgeleverd voor onze club en zal komend jaar worden herhaald. De Grote clubactie was helaas door spelbreker corona minder succesvol dan voorgaande jaren maar deed, door toedoen van enthousiaste jeugdleden, onze penningmeester toch nog glimlachen.
  In mei is ook, in het kader van ons jubileum, een inzamelingsactie gestart voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voetbalspullen die thuis in de kast liggen en niet meer worden gebruikt krijgen zodoende later in 2022 een tweede leven bij kinderen die, op de vlucht, alles hebben moeten achterlaten. Veruschka, die dit jaar is toegetreden tot de activiteitencommissie is hierbij de spil.
  Op woensdagmiddag 1 juni heeft de commissie een succesvolle spellenmiddag georganiseerd voor de jongste en allerjongste jeugd. Na afloop hiervan hoorde natuurlijk een lekker frietje!
  Voor de veteranen werd op pinksterzaterdag voor het eerst een, hopelijk terugkerend, veteranen-Riddertoernooi georganiseerd en Ruud Bierens en zijn team stonden op 2e pinksterdag weer paraat met de voortreffelijke organisatie van de ING-familiedag.

  Opmerkelijk en verheugend is dat afgelopen jaar meer leden en ouders zich hebben ingezet bij de organisatie van deze activiteiten. De commissie is afhankelijk van de medewerking van leden. In dat kader hopen wij dat deze trend zich voortzet.

  Marjorie vd Hoeven
  Carolien Ponsen
  Veruschka Vreugdenhil
  Rogier Roelen
  Guido Wanders
  Toine Bouwman