• De afgelopen weken hebben we voorbereidingen getroffen om te starten met het proces voor de team- en selectie-indelingen voor volgend seizoen.

    Deze voorbereidingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de technische organisatie in samenwerking met de lijncoördinatoren van de jeugdcommissie. In de maand april beginnen we met wat eerste oefenwedstrijdjes, vooral op de zaterdagen. De kinderen worden vooraf geïnformeerd waar ze moeten voetballen, dus het is van belang om dat in de gaten houden. In de volgende nieuwsbrief komen we terug op het proces van teamindelingen en zullen we dit verder toelichten.