• Het technische deel van de organisatie is onlangs voor het komende seizoen begonnen met de procedure van het selecteren en voorzichtig aan de voorkant indelen van alle spelers. Het indelen aan de voorkant geschiedt door middel van de opgedane inzichten van de trainers, coaches en hoofden opleidingen tot nu toe. Het selecteren gebeurt door op aantal zaterdagen wedstrijden tegen elkaar te spelen. Dit als middel om vervolgens met elkaar naar de verschillende leeftijdsspecifieke teams te kunnen kijken. Tijdens de wedstrijden maken wij gebruik van een technisch observatieformulier dat ons helpt om vooral zo objectief mogelijk naar de verschillende aspecten van het voetballen te kijken. Nadat wij alle deelnemers naar hun voetbalkwaliteiten hebben ingedeeld zullen wij samen met de jeugdcommissie het indelingsproces starten. Dit proces is nodig om de definitieve teams voor aankomend seizoen samen te stellen. Op het moment dat de spelers niet tevreden zijn met hun indelingsteam is het mogelijk om via hun hoofd opleidingen samen te kijken naar wat het beste voor de speler is. Onze visie is om alle kinderen met heel veel plezier nog beter te leren voetballen en daarin staat het individu centraal. Eventuele vragen over de procedure kun je aankomende zaterdagen stellen aan het desbetreffende hoofd opleiding of de technisch manager.