• Rick gaat Graaf Willem volgend seizoen verlaten.
  Als Hoofdtrainer jongste jeugd is Rick het gezicht en aanspreekpunt op de trainingen voor met name de jongste jeugd. Hij zet de lijnen uit en instrueert de jeugdtrainers bij hun oefenstof en oefenvormen. Rick is sterk in techniektrainingen en uitvoerder van de carrousseltrainingsvorm.
   
  In het verleden selecteerde Rick de selectieteams en probeerde in overleg de andere teams samen te stellen. Rick was de eerste jeugdtrainer waarvan het bestuur van Graaf Willem vond, dat, als we een dermate groot beslag op iemands tijd en inzet leggen, dat ook gewaardeerd moet worden in een vast betaald dienstverband. Een vast dienstverband voor een jeugdtrainer, daar durven maar weinig clubs hun nek voor uit te steken. Graaf Willem heeft dat gedaan. Met Rick omdat hij dat waard was.
   
  Naast zijn trainerschap is Rick ieder jaar coach geweest van een of meerdere selectieteams. Misschien is 'een garantie voor succes' wat overdreven maar er zijn aansprekende resultaten behaald onder Rick's leiding.
   
  Rick wil van voetbal zijn beroep maken. We betreuren zijn keuze maar begrijpen dat het goed is dat hij zijn licht eens opsteekt bij een andere vereniging. Om daar nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en tegen andere problemen aan te lopen. En vooral om te groeien in het trainersvak.
   
  Graaf Willem wil Rick bedanken voor zijn jarenlange inzet en hem succes wensen bij zijn nieuwe club.
   
  Voor de technische commissie ligt er een mooie uitdaging. Het gat opvullen met een kwalitatief goede nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen Onderbouw. Dat gaat lukken.