• Beste leden,

  Afgelopen weekend waren de grasvelden voor het tweede weekend achter elkaar afgekeurd. En dan moet komend weekend er nog aankomen in de wetenschap dat de weersverwachtingen wederom niet goed zijn. Wij kunnen ons dus goed voorstellen dat er de nodige frustratie ontstaat en zeker bij de teams die alleen maar op gras zijn ingepland en daarom al een paar weken niet thuis kunnen voetballen. Als bestuur frustreert ons dit ook enorm.

  Ondertussen zitten we niet stil. We leggen graag uit wat we doen om hier zo goed mogelijk een mouw aan te passen, komende tijd en in de verdere toekomst. In de kern komt het erop neer dat we:

  • met de gemeente Den Haag in gesprek zijn over een 50%-subsidie voor een 3e kunstgrasveld;
  • gebonden zijn aan regels van de KNVB voor het laten doorgaan van wedstrijden in Categorie A boven die in Categorie B (waarin de meeste van onze teams spelen);
  • zoeken naar creatieve oplossingen om alle teams toch zoveel mogelijk te laten trainen en wedstrijden spelen.

  Onderaan het artikel geven we nog wat inzicht in het verleden, ontwikkelingen op De Roggewoning (het terrein dat we delen met Groen Geel en HGC) en eerdere subsidieaanvragen.

  Status subsidieaanvragen

  Begin dit jaar hebben wij twee subsidieaanvragen ingediend bij de gemeente Den Haag: een voor LED-verlichting en een voor een 3e kunstgrasveld. De LED-verlichting werd toegewezen en is intussen gerealiseerd – wat zijn wij daar blij mee! - maar de subsidie voor het 3e kunstgrasveld werd afgewezen, onder andere omdat de gemeente nog eens maatregelen wilde nemen om ervoor te zorgen dat de grasvelden beter zouden worden en blijven. Dit lijkt vooralsnog onvoldoende gelukt. En zeker met het oog op de ontwikkelingen van het klimaat zijn wij zeer kritisch of dit structureel nog wel kan verbeteren.

  We zijn hierover nu met de gemeente in gesprek. De kosten van de aanleg van een kunstgrasveld zijn 550.000 à 600.000 euro incl. BTW. De maximale subsidie die de gemeente geeft is 50%. De andere 50% is voor de vereniging. Begin 2024 dienen we weer een subsidieaanvraag in. Ter ondersteuning van deze aanvraag houden we een logboek bij van alle afkeuringen van de grasvelden en de impact die dat heeft op het afgelasten van wedstrijden en trainingen. Dit nemen we ook mee in ons gesprek met de gemeente dat nog voor het einde van het jaar zal plaats vinden.

  We hopen daarmee dat de gemeente ook inziet dat kunstgras voor Graaf Willem, gezien alle ontwikkelingen, de enige reële mogelijkheid is, en dat er alsnog een subsidie komt inclusief benodigde milieuvergunningen.

  KNVB-regels

  Als het de komende periode slecht weer blijft en de grasvelden moeten worden afgekeurd, dan heeft dat gevolgen voor het plannen en spelen van onze thuiswedstrijden. We hebben overlegd met de KNVB. Die geeft aan dat wedstrijden van teams in de A-categorie altijd voorrang hebben boven wedstrijden van teams in de B-categorie. Dat komt omdat voor deze categorie officiële promotie/degradatieregels tellen. Daar kunnen we niets aan veranderen.

  Dit betekent dat op zaterdag de volgende teams voorrang krijgen op kunstgras: ZAT 1, O23, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, MO17-1 en MO15-1. Op zondag geldt dit alleen voor ZON 2.

  De komende periode

  We bekijken nu binnen de B-categorie hoe we tot een schema kunnen komen waarbij ieder team toch zoveel mogelijk aan het spelen van de thuiswedstrijden toekomt. Daarbij kijken we ook naar andere speelmomenten, op zondag of doordeweeks. Zodra hierover meer bekend is, volgt hierover meer informatie. We zijn creatief en tegelijkertijd beperkt in onze mogelijkheden. En we hopen hierbij op ieders begrip.

  Heb je na dit bericht nog vragen of suggesties, laat het ons dan graag weten.
  Remi Smeets, Luc Donners, Thomas Franz, Marc Kooistra en Marc Klunhaar

  Verleden: ontwikkelingen op de Roggewoning

  Ruim 20 jaar geleden begon onze jeugdafdeling te groeien. Uiteindelijk groeiden wij behoorlijk snel van circa 250 naar de 800 jeugdleden. Dat aantal is al een aantal jaar vrij stabiel. Momenteel zijn er 61 jongens- en meidenteams + 13 senioren = 74 teams. Daarvan spelen er 45 op een groot veld (O13 t/m senioren) en 29 op een deel van het veld (O7 t/m O12). Het gevolg van dit grote aantal leden is dat de velden doordeweeks en zeker op zaterdag veel intensiever gebruikt worden dan de KNVB-norm voorschrijft. Elk jaar zijn de velden dan ook (ruimschoots) voor het einde van het seizoen al behoorlijk kaal getrapt en, belangrijker nog, het water loopt niet snel weg.

  Toen de situatie omtrent de veldbezetting nijpend begon te worden, heeft het toenmalige bestuur circa 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag gevraagd of wij onze velden konden uitbreiden om onze 2 grasvelden wat te ontzien. Uitbreiden mocht niet maar wij konden wel op zaterdagochtend bij de driving range van Groen Geel een aantal wedstrijdenronden met de jongste jeugd spelen. Dat was geen gelukkige keuze en leidde al snel tot spanningen tussen beide verenigingen. Na enige tijd heeft de gemeente alle 3 verenigingen op De Roggewoning (HGC, Groen Geel en Graaf Willem) bij elkaar geroepen en is er in december 2018 afgesproken dat iedere vereniging op het eigen terrein blijft maar ook dat als Graaf Willem in de toekomst zou besluiten een 3e kunstgrasveld aan te leggen op één van de huidige grasvelden 3 of 4, er door Groen Geel geen bezwaar wordt aangetekend.

  Intussen is de relatie met zowel Groen Geel als HGC erg goed en is onlangs nogmaals bevestigd dat als wij voor een 3e kunstgrasveld willen gaan, zij ons daarin steunen. Groen Geel heeft de plannen al klaarliggen hoe zij met de golfbaan zullen omgaan als het ogenblik daar is.

  Waarom dan niet eerder geïnvesteerd in een extra kunstgrasveld? Allereerst omdat tussen de verenigingen in 2018 werd afgesproken dat een kunstgrasveld op z’n vroegst in 2021 aangelegd zou mogen worden maar veel belangrijker, omdat wij eerst een andere investering moesten doen: het nieuwe clubhuis met extra kleedkamers. Het clubhuis stond er sinds de 60-er jaren en was meer dan dringend aan vervanging toe. In 2019 kregen wij van de gemeente Den Haag de subsidie toezegging van 500.000 euro om onze plannen te realiseren. Als je als vereniging al in aanmerking komt voor subsidie, dan kan je niet meer dan 500.000 euro per 4 jaar kunt ontvangen. Daarom konden wij voor het eerst in 2023 weer subsidie aanvragen.