• Wil je je lidmaatschap opzeggen? We hopen het natuurlijk niet! Maar als je wilt opzeggen, doe dit dan uiterlijk en uitsluitend schriftelijk vóór 31 mei

    Het doorgeven van een afmelding bij alleen een trainer en/of coach en/of aanvoerder is niet voldoende! Voor de administratie is het belangrijk dat dit schriftelijk gebeurd. Het meest eenvoudige is om gebruik te maken van het opzegformulier op de site (onder 'vereniging' en dan 'opzeggen lidmaatschap') of door een email te sturen aan ledenadm@graafwillem.nl. Vermeld daarbij dan de naam, geboortedatum en de reden van de afmelding, zodat er naar verbeteringen kan worden gezocht.

    Bij afmelding controleren wij of de contributie is voldaan. En als er spullen zijn geleend (trainingsspullen bijvoorbeeld) horen die compleet en onbeschadigd te zijn ingeleverd. Als dit niet het geval is, stellen w je hiervan op de hoogte en voeren we zo nodig (tijdelijk) een blokkade van je lidmaatschap door in de administratie. Overschrijven naar bijvoorbeeld een andere voetbalvereniging wordt hierdoor dan niet meer mogelijk.

    U krijgt een bevestiging van uw afmelding via de mail van de ledenadministratie. Bewaar deze nog goed. Bij het niet juist, of te laat afmelden (na 31 mei 2019) is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.