• We hopen het natuurlijk niet, maar als je overweegt om het lidmaatschap van Graaf Willem II VAC op te zeggen, doe dat dan vooral op tijd! De uiterste datum waarop dat kan is 31 mei aanstaande.

  Afzeggingen zijn alleen geldig als ze officieel worden ingediend bij de ledenadministratie op één van de volgende twee manieren:

  1. stuur een mail naar ledenadm@graafwillem.nl. Vermeld alsjeblieft je naam, team en de reden voor het opzeggen.
  2. gebruik het afmeldformulier op de Graaf Willem site.

  Je ontvangt een bevestiging van je afmelding.
  Alleen afmelden bij een coach/trainer, teamleider of aanvoerder is niet geldig. Deze afmelding komt namelijk meestal niet bij de ledenadministratie terecht en wordt dan niet verwerkt.

  Bij niet juist of te laat afmelden is de volledige contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.