• Beste Clubgenoten, op donderdag 4 juli vindt om 20.15 uur de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging plaats in ons clubhuis. Er is geen EK-wedstrijd die avond, wij hebben verse koffie en een koud zomers biertje, kortom: geen enkele reden om niet te komen. Bekijk de agenda, ons jaarverslag en de overige vergaderstukken online. Lekker lezen en vooral; kom gezellig langs en doe mee!

 • Oproep en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de RKSV Graaf Willem II-VAC op donderdag 4 juli 2024 om 20.15 uur op De Roggewoning

  Geachte leden,

  Namens het bestuur nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 4 juli 2024. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Hieronder de agenda. De agenda en bijbehorende documenten zijn vanaf vandaag (20 juni) te vinden op de website van onze vereniging.

  1. Opening
  2. Berichten van verhindering en overige mededelingen
  3. Vaststelling notulen ALV 29 juni 2023 (bijlage) en notulen extra ALV 4 oktober 2023 (bijlage)
  4. Terugblik voorzitter op het seizoen 2023-2024
  5. Behandeling jaarverslag bestuur 2023-2024 (bijlage) en financieel jaarverslag 2023-2024 (desgewenst op te vragen bij secretaris@graafwillem.nl)
  6. Verslag Kascommissie
   De Kascommissie bestaat uit Wouter van Bree, Job van der Wee en Louk Borsboom.
  7. Vooruitblik en Begroting 2024-2025 (desgewenst op te vragen bij secretaris@graafwillem.nl
   • Vaststellen contributies 2024-2025
   • Vaststellen begroting 2024-2025
  8. Benoeming Gerard Houwaard tot erelid van Graaf Willem II VAC
  9. Rondvraag en sluiting

  Voor vragen over de agenda kunt u terecht bij Hester Menninga, bestuurssecretaris via secretaris@graafwillem.nl.

  Met vriendelijke groet,
  Mede namens het bestuur van uw vereniging,

  Remi Smeets
  Voorzitter