• Ontwikkelingen Voetbalorganisatie Graaf Willem

  5 jun 2024
 • Het komende seizoen vindt een aantal aanpassingen plaats in de voetbalorganisatie van onze vereniging. Deze aanpassingen zijn bedoeld om onze organisatie verder te versterken en daarmee de kwaliteit van trainingen in de breedte, de voetbaltechnische ontwikkeling, het speelplezier en de ontwikkeling van onze jeugdteams, speelsters en spelers en onze jeugdtrainers verder te verbeteren.

  Per komend seizoen nemen Graaf Willem en Technisch Manager Ruslan Aways afscheid van elkaar. Ruslan heeft deze functie de afgelopen vijf jaar bij onze club vervuld. Hierbij zijn belangrijke stappen gezet in het neerzetten van voetbalbeleid en een structuur van de voetbalorganisatie. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn ingebrachte kennis, ervaring en bevlogenheid. We nemen na dit seizoen ook afscheid van Kenneth Soechit (hoofd opleidingen voor de JO16 t/m JO19). Ook Kenneth zijn we zeer erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage het afgelopen seizoen.

  De rol van Technisch Manager zoals we die de afgelopen jaren hebben gekend komt niet meer terug in de nieuwe organisatie. Het bestuur heeft besloten om met de Hoofden Opleidingen van onze jeugdelftallen en met de jeugdcommissie, per komend seizoen de voetbaltechnische organisatie en de samenwerking tussen de (nieuwe) voetbaltechnische commissie en de jeugdcommissie verder vorm te geven. We hebben hiervoor drie actielijnen:

  1. Het voetbaltechnisch samenbrengen van de meidenteams t/m onder 12 jaar met de jeugdteams t/m onder 12 jaar.

  Onze meidenteams in de leeftijdscategorieën onder 7 t/m onder 12 gaan we voetbaltechnisch samenbrengen met de jeugdteams tot en met 12 (waarin jongens en meiden nog gemengd kunnen spelen). Hiermee ontwikkelen we de eenheid en voetbaltechnische ontwikkeling van onze jongere jeugd met evenveel aandacht en vanuit eenzelfde filosofie. Dus t/m onder 12 vallen de meiden teams onder het Hoofd Opleidingen O 7 t/m 12 en de lijncoordinatoren van de lijnen 7 t/m 12.

  2. Herindeling Hoofden Opleidingen

  De Hoofden Opleidingen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het voetbaltechnische beleid van Graaf Willem, voor de werving, begeleiding en ontwikkeling van de jeugdtrainers. Voor het seizoen 2024-2025 geldt de volgende indeling:

  • HO keepers (alle leeftijden) - Arie Jonkman
  • HO alle jeugd onder 7 t/m onder 12 – Rick Rijkers
  • HO jeugd jongens onder 13 t/m onder 19 – Harold Tjaden
  • HO jeugd meiden onder 13 t/m onder 20 – Michel Nihot

  Het Hoofd Opleidingen jeugd jongens onder 13 t/m 19 wordt daarbij bijgestaan door 2 coördinatoren voor de niet selectieteams:

  • O 13 t/m JO 15 : Nog in gesprek over invulling
  • JO 16 t/m JO 19 : Gerard Houwaard

  3. Een Commissie Voetbal

  We gaan in het nieuwe seizoen werken met een Commissie Voetbal. Deze commissie bestaat uit de Hoofden Opleidingen en coördinatoren, een aantal Leden Commissie Voetbal, bestuurslid Meiden/Dames Voetbal (Marc Kooistra) en commissievoorzitter (tevens bestuurslid Technische Zaken), Thomas Franz. Deze commissie is gezamenlijk verantwoordelijk voor het actualiseren en het uitvoeren van het voetbalbeleid.

  Leden Commissie Voetbal

  • Jeugd O7 t/m O10: Jan-Hein Braber
  • Jeugd O11 t/m O15: Bill van Mil
  • JO 16 t/m JO 19: Gerard Houwaard (combirol met coördinator niet selectieteams)

  De Hoofden Opleiding, de leden van de Commissie Voetbal en de lijncoordinatoren van de jeugdcommissie werken nauw samen in het uitvoeren en uitdragen van het voetbalbeleid van Graaf Willem.

  De lijncoordinatoren zijn:

  • Mini’s t/m jeugd O8: Wieke de Vries
  • Jeugd O9 t/m O10: Wladie Rabiej
  • Jeugd O11 t/m O12: Rogier Uges
  • JO 13 t/m JO 15: Annelies Dijkzeul
  • JO 16 t/m JO 19: Patrick van der Waal
  • MO13 - MO20: Roland Munnikhof

  Met deze drie actielijnen in de organisatie van onze vereniging vergroten en versterken we het voetbaltechnisch hart en laat het ons met korte(re) lijnen werken om het voetbalplezier en de ontwikkeling van onze jeugdleden te ondersteunen en te versterken en goed te kunnen volgen.