€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Dinsdag 10 dec. Vandaag trainen de JO12-1 en de JO12-2 niet. De rest wel. 

 Graaf Willem, Sinterklaas en de feestdagenstop

SKVGW 555x295

AANKONDIGING: Donderdag 4 juli a.s. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering

GW BestuurDonderdag 4 juli a.s. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit is hét moment om mee te beslissen over de toekomst van de vereniging! Alle leden zijn dan ook van harte welkom. Ben je nog geen 17, dan mogen je ouders namens jou stemmen. De vergadering is in het clubhuis en begint om 20.15 uur.

De voorlopige agenda voor de algemene ledenvergadering luidt:

 1. Opening door voorzitter
 2. Berichten van verhindering en overige mededelingen
 3. Notulen vorige ALV 5 juli 2018 en buitengewone ALV 4 april 2019
 4. Behandeling financieel jaarverslag 2018-19
 5. Verslag Kascommissie
 6. Vooruitblik seizoen 2019-20 en besluiten
  1. Plannen van bestuur en commissies
  2. Aanpassing bestuurssamenstelling
  3. Begroting
 7. (Her)benoeming bestuursleden

  Aftredend zijn:

  • Wout Balsma (Voorzitter)
  • Olaf Schauten (commissie Voetbal)
  • Chris Bierens (commissie Voetbal)
  • Phil Cheeseman (Seniorencommissie)

  Kandidaten voorgesteld door het bestuur

  • Voorzitter: Remi Smeets
  • Secretaris: Rick Kusters
  • Commissie Voetbal: Eppe Nieuwenhuis
  • Vrouwenvoetbal: Eric Pijnacker Hordijk
  • Activiteitencommissie: Toine Bouwman
 8. Rondvraag en sluiting

Twee weken voor de ALV worden de definitieve agenda en de stukken op de website geplaatst.
We hopen jullie in groten getale te zien!

Namens het bestuur,
Rick Kusters
Secretaris GWII VAC