€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Zondag 7 juli. De laatste minitraining van het seizoen.

SKVGW 555x295

Nieuwbouw gaat volgende fase in

Nieuwbouw updateHeb je ze al zien hangen, de tekeningen van de nieuwbouw? Op het prikbord naast het wedstrijdsecretariaat kun je zien hoe het gaat worden. In de afgelopen periode is de bouwcommissie druk geweest met de aanvraag van offertes bij de geselecteerde aannemers. De offertes zijn begin maart ontvangen en afgelopen week is met elk van de aanbieders gesproken.

Nu breekt de laatste fase in de voorbereiding aan. Er moet nog veel gebeuren en alles grijpt in elkaar, het is dus een spannende periode om alles op tijd - de start van de bouw is gepland op 3 juni a.s. - voor elkaar te krijgen. Naast onderhandelingen met de aannemers wordt ook de vergunningsaanvraag bij de Gemeente Wassenaar ingediend en in behandeling genomen. Dat duurt 8 weken en bepaalt dus wanneer we op z’n vroegst kunnen starten.

Nieuwbouw update

Tegelijk worden de details van het plan uitgewerkt. Twee werkgroepen zijn druk met de inrichting van respectievelijk de kantine en de bar/keuken. Een sfeervolle en goed ingerichte kantine is heel belangrijk om je ‘thuis’ te voelen. Bij de keuken en de bar draait het vooral om de ‘logistiek’. De kunst is de apparatuur en voorraden zo te plaatsen, dat je snel je klanten kunt bedienen zonder elkaar in de weg te lopen.

Daarnaast moet ook de financiering van het plan afgerond worden. Daarvoor is de subsidieaanvraag bij de Gemeente Den Haag ingediend en lopen er gesprekken met de bank voor een lening. Ook kleinere bijdragen van leden (de wand biedt nog ruimte – koop een steen!) en sponsoren blijven welkom.

Nieuwbouw update

Tot slot – en zeker niet onbelangrijk! – moeten de leden hun akkoord geven voor de nieuwbouw. Dat zal worden gedaan met een extra Algemene Ledenvergadering en wel op 11 april a.s. De uitnodiging hiervoor (heel officieel ‘convocatie’) vind je elders in deze nieuwsbrief en op de website.

Namens de bouwcommissie,
Marcel Steeneke