€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Kijk hier voor de aanpassing trainingherfstvakantie

SKVGW 555x295

Nieuwbouw Graaf Willem

perspectief 14 03 17We hebben eerder bericht over de nieuwbouw die bij Graaf Willem gaat plaatsvinden. Omdat dit jaar veel acties in het teken van de nieuwbouw zullen staan, nogmaals dit bericht. 
Op verzoek van het bestuur van de club heeft de bouwcommissie een studie gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal kleedkamers en vervanging van de kantine door nieuwbouw. Het doel van de studie was om tot een concept te komen dat voldoet aan twee belangrijke eisen:

1. Het voldoet in grote lijnen aan de wensen van de club.

2. Het voldoet in grote lijnen aan de regels van het bestemmingsplan van de gemeente Wassenaar.

Een nieuw clubhuis voor Graaf Willem!

Voorafgaand aan de studie is een voorstudie gemaakt. Deze is op 27 september gepresenteerd aan het bestuur. Gekozen is toen voor een model met nieuwe kleedkamers op het bestaande kleedkamerblok en een nieuw groter clubhuis met een aantal extra bestuurskamers aan de achterzijde. Voor dit model is gekozen omdat volgens het bestemmingsplan van de gemeente Wassenaar het grondoppervlak van de accommodatie maar beperkt uitgebreid mag worden. Door de nieuwe kleedkamers op de bestaande te bouwen kan de toegestane uitbreiding van het oppervlak in zijn geheel ten goede komen aan een uitbreiding van de kantine.
Daarnaast mocht de goothoogte volgens het bestemmingsplan niet hoger zijn 3 meter. Voor de hoogte van het dak was wel een grotere hoogte toegestaan.

Vervolgens is de bouwcommissie dit model met de architect gaan uitwerken. Tevens is er een programmacommissie samengesteld die zich ging beziggehouden met het uitwerken van het Programma van Eisen van de nieuwbouw en de architect van input gaat voorzien.
De kantine
Voor het ontwerp van de nieuwe kantine was een belangrijke voorwaarde het behoud van de sfeer van de huidige kantine. Het dak van de nieuwe kantine wordt daarom niet te hoog en in de ruimte wordt veel hout toegepast. In het ontwerp liggen de nieuwe kantine en de nieuwe ruimtes onder een groot plat dak, dat in het midden een verhoogd gedeelte heeft. In het verhoogde gedeelte ligt het plafond op 3.60 meter en het daglicht kan hier door een rondlopende raamstrook binnenvallen. In het ontwerp wordt de bestaande veranda behouden.
De plattegronden
In het plan wordt de keuken ondergebracht in de huidige bestuurskamer. Hierdoor kan de bar naar achter worden verschoven en ontstaat aan de veldkant extra ruimte voor de toeschouwers.
De commissiekamer, waar de bezoekende clubs en de scheidsrechters zich mogen melden, is verplaatst naar een centrale positie bij de entree aan de veldkant.
Aan de achterzijde komt een grote nieuwe bestuurskamer, die multifunctioneel gebruikt kan worden. Daarnaast zou hier een lees/werktafel en een jeugdhoek kunnen komen. In de achtergevel komen dubbele openslaande deuren naar het achterterras, dat weer in ere hersteld wordt.
Bij de entree liggen ruimtes voor de garderobe en de voetbaltassen, nieuwe damestoiletten en een mindervalidentoilet. De herentoiletten blijven op de huidige plek en worden niet gewijzigd. Aan de entreehal ligt ook de brede trap die leidt naar de verdieping op het kleedkamergebouw. Als men boven komt ligt aan de rechterhand een nieuwe multifunctionele ruimte met uitzicht op de velden. Hier kunnen bijvoorbeeld elftalbesprekingen gehouden worden. Daarnaast ligt hier een tweede toiletblok, zowel voor de dames als voor de heren. In de kleedkamers zelf zijn geen toiletten opgenomen. Op de verdieping zijn verder acht kleedkamers met douches ondergebracht. De toegang van deze kleedkamers ligt aan een buitengalerij met uitzicht op de velden.
Omdat op de verdieping acht kleedkamers worden gerealiseerd, kunnen op de begane grond twee bestaande kleedkamers bestemd worden voor materiaalopslag, trainersruimte en andere functies.
Het ontwerp is in overleg met de gemeente Wassenaar ontwikkeld en is in de huidige vorm akkoord voor de gemeente. Het zal t.z.t. nog wel aan de welstandscommissie moeten worden voorgelegd.

 

opengewerkte perspectief 14 03 17

interieur kantine 14 03 17

aanzicht voorzijde 14 03 17

aanzicht vanaf Landscheidingsweg 14 03 17