• Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd de nieuwe website gelanceerd. De site heeft een make-over gehad: overzichtelijk en eenvoudig.

    Daarnaast zal er een directe koppeling plaatsvinden met onze social mediakanalen waarop Graaf Willemleden actief zijn. Het bestuur dankte Rick Kusters en Roeland Havinga, zonder wiens beider inzet deze site nooit dit mooie resultaat had opgeleverd! Tevens werd Willem Dijkhuizen, die vele jarenlang webmaster van de vorige site was, bedankt voor al zijn inspanningen.

    De site zal de komende weken geperfectioneerd worden. Leden worden ook nadrukkelijk uitgenodigd inhoudelijke suggesties te doen of af en toe een uurtje te helpen vanuit huis om de communicatiekanalen van de club te ondersteunen? Laat dus van je horen met een mail aan: redactie@graafwillem.nl