• We hopen het natuurlijk niet maar als je je lidmaatschap bij Graaf Willem wilt beëindigen dan moet je dat schriftelijk aan de ledenadministratie doorgeven voor 31 mei a.s.

  Hoe?

  Je ontvangt een bevestiging van je afmelding, bewaar deze nog even goed!

  Vanzelfsprekend vinden we het jammer dat je je lidmaatschap wilt beëindigen. We stellen het op prijs als je een reden van de afmelding aan ons doorgeeft. Als je je afmeldt via je trainer en/of coach of teamgenoten dan wordt dit niet door de ledenadministratie in behandeling genomen.

  Als je je vergeet op tijd (dus voor 31 mei a.s.) af te melden, dan blijf je lid van Graaf Willem en ben je dus contributie voor het volgend seizoen verschuldigd.

  Cancelling your membership

  We hope not, but if you want to end your membership with Graaf Willem, you have to send a notification in writing to the membership administration before 31 May.

  How?

  You will receive a confirmation of your cancellation, please keep it as proof!

  Of course we regret that you want to end your membership. However, we would appreciate it if you would inform us about the reason for your cancellation. If you deregister by informing the trainer and/or coach or teammates, this will not be taken into consideration by the membership administration.

  If you forget to cancel in time (before the 31st of May), your membership at Graaf Willem continues and you will have to pay the membership fee for the next season.