• Lid worden

  Lid worden van Graaf Willem is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar (mini's). leest u alstublieft de informatie door op deze site met betrekking tot lid worden, contributie(beleid) en de gedragscodes van onze vereniging. Het aanmelden gaat via het aanmeldingsformulier. Ook wanneer u afkomstig bent van een andere voetbalvereniging willen wij graag een aanmeldformulier ontvangen.

  Procedure inschrijven:

  Het aanmeldformulier wordt digitaal verzonden en komt terecht bij de ledenadministratie. Dit betekent echter niet dat uw kind al definitief is ingeschreven. De ledenadministrateur informeert de betrokken lijncoördinator over de aanmelding. Deze zal contact opnemen met u. Als defnitieve inschrijving mogelijk is hoort u dit van de lijncoördinator, waarna u een definitieve schriftelijke bevestiging ontvangt van de ledenadministratie via e-mail.

  Wij brengen 25 Euro inschrijfgeld in rekening voor nieuwe leden. Daarnaast wordt voor selectiespelers (bij de jeugd) naast het reguliere contributiebedrag 25 Euro in rekening gebracht.

  Plaatsingsprocedure:

  De jeugdcommissie / lijncoördinatoren bepalen per seizoen het maximaal aantal teams per leeftijdscategorie (JO8-lijn tot en met de JO19-lijn). Op basis van de doorstroom van speler is te zien of er nog plekken vrijkomen. De teams voor een nieuw (volgend) seizoen zijn reeds aan het einde van een huidig (lopend) seizoen ongeveer bekend. Plaatsing van nieuwe spelers is dus niet altijd direct na aanmelding mogelijk. Soms komen er aan het begin of tijdens het seizoen toch plekken vrij waardoor nieuwe spelers wel geplaatst kunnen worden. Bij het plaatsen van spelers hanteren we de volgende prioriteiten:
  1) een broer of zus speelt reeds bij Graaf Willem
  2) de speler is eerder lid geweest bij Graaf Willem en uit eigen vrije wil vertrokken
  De uitzondering op deze prioriteiten is de zekerheid van het kunnen plaatsen van selectiespelers. Immers, niet iedere speler is geschikt om in een selectie te voetballen.

  Ga naar het inschrijfformulier

  Ledenadministratie RKSV Graaf Willem II VAC
  Els Smeets
  ledenadm@graafwillem.nl
  (maa/mon & vrij/fri: 10.00 -13.00; woe/wed 13.00-16.00)
  Sportcomplex De Roggewoning
  Buurtweg, Wassenaar
  070-5171083

 • Opzeggen lidmaatschap

  Wil je je lidmaatschap opzeggen? We hopen het natuurlijk niet! Maar als je wilt opzeggen, doe dit dan uiterlijk en uitsluitend schriftelijk vóór 31 mei van het lopende seizoen.

  Het doorgeven van een afmelding bij alleen een trainer en/of coach en/of aanvoerder is niet voldoende! Ook als wordt overgeschreven naar een andere vereniging moet (eerst) bij de ledenadministratie worden opgezegd. Voor de administratie is het belangrijk dat dit schriftelijk gebeurt. Het meest eenvoudige is om gebruik te maken van het opzegformulier op de site (onder ‘vereniging’ en dan ‘opzeggen lidmaatschap’) of door een email te sturen aan ledenadm@graafwillem.nl. Vermeld daarbij dan de naam, geboortedatum en de reden van de afmelding, zodat er naar verbeteringen kan worden gezocht.

  Bij afmelding controleren wij of de contributie is voldaan. En als er spullen zijn geleend (trainingsspullen bijvoorbeeld) horen die compleet en onbeschadigd te zijn ingeleverd. Als dit niet het geval is, stellen w je hiervan op de hoogte en voeren we zo nodig (tijdelijk) een blokkade van je lidmaatschap door in de administratie. Overschrijven naar bijvoorbeeld een andere voetbalvereniging wordt hierdoor dan niet meer mogelijk.

  U krijgt een bevestiging van uw afmelding via de mail van de ledenadministratie. Bewaar deze nog goed. Bij het niet juist, of te laat afmelden (na 31 mei van het lopende seizoen) is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Dit geldt ook als de voorlopige (toekomstige) teamindeling reden zou zijn voor een te late afmelding (na 31 mei).

  Als het lidmaatschap tijdens het seizoen wordt beëindigd blijft de contributie verschuldigd en zal in principe geen restitutie plaatsvinden.

  Ga naar het formulier lidmaatschap opzeggen

 • Gedragscode Graaf Willem II-VAC

  Binnen een vereniging is het erg belangrijk dat we met elkaar helder hebben wat we van elkaar mogen verwachten en welke uitgangspunten we daarbij in acht nemen. Daarom is er in oktober 2018 een vernieuwde gedragscode opgesteld. Deze geldt voor iedereen die als lid, vrijwilliger, bestuurder en betaalde kracht aan Graaf Willem verbonden is.

  De gedragscode, huisregels en de rol van de vertrouwenspersoon zijn hier te vinden.