• Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden, starten we weer met de bakstenen-actie. Koop nu een baksteen, vereeuwig je naam in muur van onze club en draag zo bij aan de nieuwbouw!

    In de hal van ons nieuwe clubgebouw wordt een wand gemetseld met daarin stenen met de namen van iedereen die onze club een warm hart toedraagt en daar een bijdrage voor over heeft.
    De bestemming van het opgehaalde geld wordt binnenkort bekendgemaakt.

    Iedereen die zich in het verleden heeft aangemeld, wordt binnenkort opnieuw benaderd.