• Informatie over opzeggen van het lidmaatschap

  15 mei 2024
 • We hopen natuurlijk niet dat je overweegt om het lidmaatschap bij Graaf Willem op te zeggen voor komend seizoen. Maar als dat wel het geval is, dan is de volgende informatie belangrijk:

  • De uiterste datum om op te zeggen is 31 mei.
  • De enige goede manier om af te melden is om het door te geven aan de ledenadministratie!

  Opzeggen kan op 2 manieren:

  1. Stuur een mail naar ledenadm@graafwillem.nl. Vermeld alsjeblieft de naam, team en de reden voor het opzeggen.
  2. Gebruik het online afmeldformulier op de site: www.graafwillem.nl/opzeggen-lidmaatschap
  • Ook bij overschrijving naar een andere vereniging moet je je afmelden bij de ledenadministratie.
  • Alleen aan de trainer/coach of teamleider doorgeven dat je volgend seizoen niet meer komt, is niet geldig!

  Je ontvangt een bevestiging van je afmelding. Bewaar deze nog even goed.

  Bij niet juist of te laat afmelden is de volledige contributie voor het nieuwe -volgende- voetbalseizoen verschuldigd.

  Information about cancelling your membership

  Of course we hope you are not thinking of cancelling your membership at Graaf Willem for next season. But if you are, the following information is important:

  • The deadline to cancel the membership is next 31 May.
  • The only proper way to unsubscribe is to inform the membership administration!

  This can be done in two ways:

  1. Send an e-mail to ledenadm@graafwillem.nl. Please include the name, team and the reason for cancellation.
  2. Go to the online unsubscription form on the website: www.graafwillem.nl/opzeggen-lidmaatschap

  Telling the trainer/coach or team captain that you will not be joining next season is not valid!

  If you want to transfer to another club you also have to deregister with our membership administration.

  You will receive an e-mail confirmation of your unsubscription. Please keep this safe for a while.
  If you do not cancel correctly or too late, the full contribution fee for the next football season is due.