• Op de ALV wordt ook het voorgestelde nieuwe vrijwilligersbeleid besproken. Zoals we al jong bij Graaf leren zijn we een vereniging en dat betekent dat we samen de club maken. Om dat ook in de toekomst goed in te vullen is er een ambities plan ontwikkeld om het vrijwilligers beleid goed in te vullen.

  In de toekomst wordt het vrijwilligersbeleid vormgegeven rond het motto:
  Je mag lid worden, je hebt als lid het recht om te voetballen en je hebt de plicht om bij te dragen aan Graaf Willem.

  Als je lid wordt van Graaf Willem, dan zet je je ook in voor de vereniging. De liefde kan immers niet alleen maar van een kant komen. Je zet niet alleen op het veld je beste beentje voor maar je zorgt er ook dat Graaf Willem de vereniging is waar je bij wilt horen. Niet alleen aan de bar maar ook erachter, als scheidsrechter, financieel brein, bestuurslid van dienst, corona-verantwoordelijke, grensrechter, feestcommissielid, sponsoraantrekker, leider…. Er is meer dan genoeg te doen!

  Op de komende ALV kondigt het bestuur aan over te gaan tot verplichte inzet van alle verenigingsleden. Hierin krijgt ieder lid van de vereniging een rol bij de noodzakelijke activiteiten die uitgevoerd worden om de vereniging goed te laten functioneren. En zal ieder lid van de vereniging ook tijd moeten steken in deze verenigingswerkzaamheden.

  Praktisch betekent dit dat ieder nieuw lid van Graaf Willem bij aanmelding aangeeft waarmee hij/zij (of de ouders) de vereniging gaat ondersteunen. Al op het aanmeldingsformulier geeft het lid de voorkeur aan.
  Leden van de vrijwilligerscommissie gaan welkomstgesprekken organiseren waarbij tegelijkertijd geïnventariseerd wordt waar de voorkeuren van inzet liggen en waar iemand het meest tot zijn recht komt.

  Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt onder de zittende leden naar hun voorkeur. We maken inzichtelijk welke taken er zijn en waar hulp nodig is en op basis daarvan komen we tot een match in de vereniging. We communiceren over onze (nieuwe) vrijwilligers en zorgen ervoor dat enthousiasme aanstekelijk werkt en dat eenieder ook een morele plicht voelt om wat aan de vereniging bij te dragen.

  We gaan het samen doen!!