• Namens onze voorzitter, Remi Smeets, van harte gefeliciteerd met het 111-jarig bestaan van onze club! Hoe zijn we eigenlijk tot die mijlpaal gekomen? De voorzitter neemt ons mee in wat Graaf Willem uniek maakt en spreekt een woord van dank uit.

  Beste Graaf Willemer,

  Op 10 maart bestaat onze vereniging 111 jaar. Dat is niet alleen een felicitatie waard, maar vraagt ook om enige reflectie hoe het kan zijn dat wij nog altijd bestaan terwijl zoveel andere verenigingen zijn opgeheven of gefuseerd.

  Vroeger, toen ik vanuit het Benoordenhout met mijn vriendjes via Clingendael, Duindigt en de Buurtweg naar De Roggewoning fietste, kwam ik onderweg minimaal 10 en misschien zelfs wel 15 verenigingen tegen. Als ik vandaag diezelfde route zou afleggen, kom ik alleen nog langs SVC’08. De rest is allemaal verdwenen en o.a. vervangen door een 18 holes golfbaan.

  Ook wij zijn gefuseerd, maar dan wel bijna 100 jaar geleden. In 1927 voegden Graaf Willem II en VAC zich samen tot wat nu onze vereniging is. Sinds die tijd zijn er zeker roerige tijden geweest maar ik durf te zeggen dat wij er in grote lijnen goed voor staan. Hoe dat kan? Volgens mij doordat wij, hoewel soms met vallen en opstaan, invulling blijven geven aan hetgeen wij belangrijk vinden om te zijn: een familievereniging met prestatiedrang. Een vereniging ook waarin iedereen gezien wordt. De prestatiedrang proberen wij de laatste jaren meer invulling te geven maar dat doen wij weloverwogen en dus niet door ‘ten koste van alles’ hogerop te willen. Bovenal zijn wij zo oud geworden door de inzet van heel veel vrijwilligers. Bij gelegenheid van onze verjaardag spreek ik namens het bestuur dan ook onze dank uit aan allen die zich voor onze vereniging inzetten.

  Iemand die zich in het verleden ook vrijwillig heeft ingezet voor onze vereniging, is de afgelopen week overleden Jos Heymans. Jos was in hart en nieren een journalist en of het nou op het Binnenhof was of op Graaf Willem, de gezaghebbers werden kritisch gevolgd en ondervraagd. Er is afgelopen week al een in memoriam geplaatst maar ook langs deze weg wens ik zijn vrouw Marga en dochter Anne veel sterkte om dit grote verlies een plek te geven.

  Tot slot vraag ik jullie aandacht voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de afgelopen jaren. Ons eerste staat momenteel in de competitie op de 1e plek, 1 punt voor op nummer 2, IJVV de Zwervers. Aanstaande zaterdag komen zij bij ons op bezoek. Als die wedstrijd gewonnen wordt, zetten wij een grote stap in de goede richting. Ik denk dat wij ons als vereniging geen mooier verjaardagscadeau kunnen wensen dus wens Jan de Jong jr. en zijn mannen heel veel succes.

  En jij….je komt toch zeker wel kijken en ons 1e team aanmoedigen? Ik reken op je komst!

  Remi Smeets