• Gedragscode en huisregels

  Graaf Willem II VAC wil een vereniging zijn waar de leden met plezier voetballen en waar onze vrijwilligers, supporters en tegenstanders graag komen.

  Om dat doel te bereiken, heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld. Die spelregels zijn verdeeld in:

  • een gedragscode met een aantal basiswaarden en afspraken waar wij als vereniging voor staan;
  • een aantal huisregels die praktisch beschrijven hoe leden, vrijwilligers en bezoekers zich op en rond de vereniging dienen te gedragen;
  • de rol van de vertrouwenspersoon van de vereniging.

  De gedragscode, huisregels en de rol van de vertrouwenspersoon zijn hier te vinden.