• Gedragscode en huisregels

  Graaf Willem II VAC wil een vereniging zijn waar de leden met plezier voetballen en waar onze vrijwilligers, supporters en tegenstanders graag komen.

  Om dat doel te bereiken, heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld. Die spelregels zijn verdeeld in:

  • een gedragscode met een aantal basiswaarden en afspraken waar wij als vereniging voor staan;
  • een aantal huisregels die praktisch beschrijven hoe leden, vrijwilligers en bezoekers zich op en rond de vereniging dienen te gedragen;
  • de rol van de vertrouwenspersoon van de vereniging.

  De gedragscode , huishoudelijk regelement zijn hier te vinden.

 • Code of Conduct and House Rules

  Graaf Willem II VAC wants to be a club where members enjoy playing football and where our volunteers, supporters and opponents feel welcome.

  To achieve that goal, the board has agreed a number of rules. These rules are divided into:

  • A code of conduct with a number of basic values and principles that we as a club stand for.
  • A number of house rules that describe in practical terms how members, volunteers and visitors should behave in and around the club.
  • The role of the club’s Confidential Advisor.

  The code of conduct, house rules and the role of the club's Confidential Advisor can be found here