• Bericht van uw penningmeester: Aan het begin van het seizoen een korte update over de financiële kant van de vereniging. Misschien niet altijd het leukste om te lezen, maar zeker niet onbelangrijk. Eerst de contributies: deze zijn voor ruim 80% betaald, gelijk de reminder voor de overige 20%...

    … betaal je contributie svp per omgaande. Als de rekening nog steeds onbetaald blijft zullen deze leden persoonlijk benaderd gaan worden. Uiteindelijk dient iedereen zijn bijdrage aan de vereniging te voldoen. Als tweede de enorme inflatie waar wij allen mee te maken hebben. Aan het begin van het seizoen hebben wij hiervoor al een contributie verhoging doorgevoerd. Daarnaast hebben we ook de prijzen van de bar moeten verhogen, maar het lijkt allemaal nog niet genoeg.

    Eind dit kalenderjaar loopt het contract met de energieleverancier af. Als de overheid niet gaat ingrijpen betekent dit voor ons dat de prijs voor gas ca 4x (!!) zo hoog zal worden. Wij hebben in de begroting weliswaar met een prijsverhoging rekening gehouden, maar niet met zo’n enorme verhoging. Omdat dit dan maar een half seizoen betreft zal een tussentijdse aanvulling van de contributie niet nodig zijn. We hebben nog genoeg reserves. Maar houdt er alvast rekening mee dat dat volgend seizoen wellicht wel weer nodig zal zijn.

    Dan nog iets anders. Uw penningmeester is alweer 10 jaar in functie. Volgens onze statuten mag een bestuurslid niet meer dan 10 jaar in functie zijn. Daarnaast vind ik het zelf ook wel eens tijd worden voor wat nieuw elan. Vanzelfsprekend zal ik mijn functie pas neerleggen als een geschikte vervanger is gevonden. Bij deze dan alvast een eerste oproep aan eenieder met een beetje financiële aanleg om zich bij ondergetekende of bij de voorzitter te melden.

    Met sportieve groet,
    Ronald van der Burg