• Het eind van het seizoen nadert en dan is het gebruikelijk om aan te geven wat belangrijke data zijn om rekening mee te houden en wanneer de laatste trainingen plaats zullen vinden. Vooral door de aanhoudende indeling door de KNVB van vooral inhaal wedstrijden gaan sommige teams, met name bij de meiden, door tot medio juni! Voor heel veel andere teams vinden de laatste competitiewedstrijden plaats op zaterdag 27 mei en incidenteel zijn er toch ook daarna nog laatste wedstrijden. Kortom: het gaat wat rommelig worden en daar moeten we het dan ook maar mee doen.

  Om met de trainingen te beginnen: Op basis van wat we nu weten zijn op dit moment m.b.t. de trainingen de volgende afspraken gemaakt:

  • De bovenbouw en de middenbouw trainen voor het laatst op donderdag 25 mei. Indien een enkel team ook na zaterdag 27 mei nog een wedstrijd speelt, zal in overleg met de HO (Hoofd Opleiding) van de betreffende lijn nog langer dan 25 mei worden door getraind.
  • De onderbouw traint wat langer door tot en met maandag 5 juni en daarna vindt op woensdag 7 juni de afsluitende spelletjesmiddag plaats in plaats van de trainingen.
  • De meiden trainen nog iets langer door omdat door de KNVB voor sommige teams inderdaad tot medio juni wedstrijden zijn ingepland. In overleg met de HO meiden wordt/is vastgesteld tot wanneer de meiden teams precies trainen (in principe tot en met het laatste normale trainingsmoment voorafgaand aan die laatste competitiewedstrijd of KNVB toernooidag.
  • Op maandag 29 mei, tweede Pinksterdag, vindt de familiedag plaats en wordt er niet getraind.

  In geval van twijfel of onduidelijkheid, neem dan even contact op met je trainer of met de HO van jouw lijn.

  Dan nog andere belangrijke info:

  De HO's zijn samen met de trainers, leiders en de Lijncoordinatoren al een aantal weken bezig met de teamindelingen voor het volgende jaar. Uiterlijk 1 juli, maar indien mogelijk eerder, zullen wij de voorlopige teamindeling publiceren. In het geval van selectie- en ontwikkelteams zullen er in de maand juni nog trainingen ingeregeld worden of oefenwedstrijden gepland worden om de voorlopige indelingen rond te maken.

  Op 3 en 4 juni vinden de jeugdtoernooien plaats op Graaf Willem. Teams die zich hebben aangemeld worden z.s.m. geinformeerd over de invulling daarvan.

  Op 5 juni gaan de grasvelden in onderhoud en kan er niet meer op gras getraind of gespeeld worden. Er zal flexibel met de beperkte, beschikbare capaciteit worden omgegaan.

  Aan het einde van het seizoen wordt ook weer al het in bruikleen gegeven materiaal ingezameld. Gezien het rommelige seizoenseinde en het lang doorspelen van de verschillende teams, zowel in competitie als op toernooien, wordt er nog gezocht naar geschikte data om de ballen en kleding in te leveren. Bericht hierover volgt nog via de lijncoordinatoren.

  We zullen ongetwijfeld nog het nodige vergeten zijn. Mocht je vragen hebben, stel ze aan je trainer, de HO of de lijncoordinatoren.

  .

  Sportieve groet,
  Eppe
  Ruslan
  Thomas