• We gaan bijna beginnen! Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief al hebben kunnen lezen, start de Grote Club Actie weer. Weet je nog hoe het werkt en doe jij ook weer mee?

  Hoe werkt het ook alweer?

  De jeugdleden krijgen een boekje met loten mee. Van dat boekje proberen zij zoveel mogelijk loten te verkopen aan familie, bekenden of gewoon aan mensen die in de straat wonen. Een lot kost € 3,- euro en van elk verkocht lot gaat € 2,40 naar Graaf Willem!!!
  Als je een lot verkocht hebt, hoef je geen geld op te halen. Alles wordt automatisch geregeld.

  Wat gaan we met de opbrengst doen?

  De opbrengst levert onze club hopelijk een mooi bedrag op en dat gaan we natuurlijk besteden aan ons nieuwe clubgebouw! In eerste instantie denken we aan een super groot beeldscherm dat we voor allerlei leuke activiteiten kunnen gebruiken, maar waar we natuurlijk ook met zijn allen voetbal op kunnen kijken.

  Wat kan ik winnen?

  De mensen die een lot hebben gekocht kunnen mooie prijzen winnen zoals een cheque van Euro 100.000 of een (elektrische) auto De jeugdleden die de meeste loten verkocht hebben, winnen ook een prijs. Hou de informatie hierover in de gaten.

  Wanneer starten we?

  Vanaf zaterdag 19 september mogen de eerste loten verkocht worden. De boekjes met de loten krijg je vanaf de volgende week via je leider. Je leider deelt de boekjes uit en zal eventuele vragen die je nog hebt kunnen beantwoorden. Je kunt eventueel ook je vragen stellen aan ons via de mail. activiteiten@graafwillem.nl