• Wat zijn we toch blij dat er ondanks de aangescherpte coronaregels in ieder geval nog mag worden gevoetbald! Dat neemt niet weg dat het natuurlijk heel jammer is dat ouders een aantal weken niet bij wedstrijden en bij trainingen aanwezig mogen zijn. Het eerste weekend is achter de rug en we zijn blij met de manier waarop dat gegaan is.

  Vanuit onze vereniging heeft iedereen zich prima aan de nieuwe afspraken gehouden en ook vanuit de tegenstanders is in bijna alle gevallen met een zo klein mogelijk aantal ouders naar de wedstrijden gekomen. Ook bij ons zijn de regels op het sociaal samenzijn aangescherpt tot alleen sportief de wedstrijden spelen en daarna moet iedereen direct het terrein verlaten. We vinden het niet leuk, maar daarmee leveren we met zijn allen een bijdrage aan het collectieve belang voor onze gezondheid. Ook bij ons is een aantal wedstijden, waaronder die van het eerste elftal, niet doorgegaan in verband met teveel spelers die vanwege verschijnselen en/of (wachten op) test(resultat)en niet inzetbaar zijn. Het is een bijzondere tijd.

  Een aantal zaken gaat in deze bijzondere tijd wel gewoon door. Voor onze vereniging is de belangrijkste daarvan de nieuwbouw. Het gaat nu hard en het eind komt in zicht. Lees daarover het bericht in deze nieuwsbrief. Er moet nog het nodige gedaan worden maar het vooruitzicht is wel heel gaaf.

  De organisatie van het kader en de vrijwilligers krijgt steeds meer vorm. Heeft u ook het stuk in de krant gelezen “opeens is iedereen vrijwilliger”? in relatie tot de huidige coronarichtlijnen? Dat is natuurlijk een beetje gekscherend bedoeld met een knipoog naar deze gekke periode. Feit is dat we de afgelopen periode het netwerk van vrijwilligers hebben weten uit te bouwen voor bijvoorbeeld het bestuurslid van dienst en voor scheidsrechters (zo bleek bij de onlangs georganiseerde digitale avond), maar ook dat we voor bijvoorbeeld de bar nog op zoek zijn naar wat extra vrijwilligers. Ook daar wordt verderop in deze nieuwsbrief nader op ingegaan.

  Het geheel overziend zijn we blij en bezorgd. Blij omdat we mogen voetballen, ook al zitten er de nodige beperkingen omheen, bezorgd omdat die beperkingen vanwege gezondheidsomstandigheden nodig zijn. Laten we elkaar in allebei steunen en zorgen dat we in goede gezondheid deze periode doorkomen! Dat wensen wij voor jullie, je familie, vrienden en naasten.

  Namens het bestuur,
  Eppe Nieuwenhuis