• Bestuursvergadering 29 mei: wat hebben we besproken?

    5 jun 2024
  • Als bestuur zijn we enorm trots op de geweldige resultaten die onze teams behaald hebben. Het MO 20-1 team trapte af met kampioen worden dit seizoen, op de voet gevolgd door ons vlaggenschip bij de heren. Een bijzondere presentatie om in het eerste jaar na promotie direct weer de kampioenschap op te eisen. Dat werd goed gevierd en er was in de media ook veel positieve aandacht! In de afgelopen weken zijn er nog meer kampioenen bij gekomen. Er werd ook terug gekeken op de geslaagde mei-kampen en het succesvolle jeugdtoernooi. De toernooi-commissie was door meerdere teams benaderd of ze volgend jaar weer mee mogen doen. Als bestuur kijken we ook tevreden terug op de samenwerking tussen al onze vrijwilligers en onze commissies in de maand mei. We zien dat we daarin samen met alle leden stappen zetten. Iets om verder uit te bouwen in het komende seizoen.

    In de bestuursvergadering is ook uitgebreid gesproken over de uitdagingen die komen kijken bij het opstarten van het nieuwe seizoen. Denk hierbij aan de teamindelingen, de grote vraag hoeveel teams we volgend seizoen kunnen faciliteren, het ietwat koffiedik kijken omdat we nog niet helemaal scherp hebben hoeveel nieuwe leden zich aanmelden en hoeveel leden zich helaas afmelden, de communicatie over dit alles naar ouders van jeugdleden, maar ook naar de ouders met kinderen op de wachtlijst, het weer innemen van de materialen en ballen van afgelopen seizoen, en voor komend seizoen de start van de nieuwe voetbal commissie en een nieuwe HO's vanaf O13-19 voor de jongens en O13-20 voor de meiden. Kortom, vanaf half mei tot aan de zomer is er nog het nodige te doen. Om u een indruk te geven, we hebben ook volgend seizoen naar verwachting ruim 60 jeugdteams die het gras op willen…

    … het vraagstuk van de bespeelbaarheid van onze velden, de wens van minder afgelastingen, blijft onze aandacht houden in de gesprekken met de gemeente. Een derde kunstgrasveld zou enorm helpen maar de gemeente kiest vooralsnog voor renovatie van veld 3. Hopelijk zetten wij daarmee een stap vooruit. Dat volgen wij kritisch. Onze accommodatie is natuurlijk meer dan alleen de velden. Zo hebben we tijdens de bestuursvergadering stil gestaan bij de (nog verdere) verbetering van onze accommodatie. Wellicht was het u ook al opgevallen, maar we zijn de trotse eigenaar van een nieuwe geluidsinstallatie waarmee we alle bezoekers en spelers op (bijna de hele) Roggewoning kunnen informeren, enthousiasmeren en laten meedeinen op goede muziek! Een laatste ontwikkeling bij ons clubhuis die we graag met u delen is dat we als bestuur het voornemen hebben om beveiligingscamera’s op te hangen op die plakken waar materiaal van de vereniging opgeborgen wordt omdat er ook dit jaar weer om onverklaarbare redenen ballen kwijt zijn geraakt.

    Voor vragen aan het bestuur of vragen over de vergadering, een email aan secretaris@graafwillem.nl is altijd welkom!