• Nat, natter, natst. Dat zijn de eerste woorden die mij te binnen schieten op de dinsdagavond dat ik dit bericht schrijf, terwijl de regen op het dak klettert.

  Op dit soort ogenblikken moet ik vaak denken aan de gevolgen die dit heeft voor de trainingen en wedstrijden op onze grasvelden. We hebben al de nodige trainingen moeten laten vervallen of met veel teams tegelijk getraind op het kunstgras. Afgelopen zaterdag gingen gelukkig alle wedstrijden nog door maar of de laatste 2 ronden op het natuurgras nou zo goed waren voor de velden….ik waag het te betwijfelen.

  Dit is regelmatig het dilemma waarmee wij zitten. Moeten/kunnen wij het laten doorgaan, met het risico op het stuk lopen van de velden, of keuren wij het af, met het risico op ontevredenheid en onbegrip bij je leden en tegenstanders. Zeker als het op de dag zelf gebeurt.

  De grasvelden lijken overigens wel iets beter nadat ze ‘geschud’ zijn maar tegen deze hoeveelheid water zijn ze niet bestand. Daarom blijven wij bij de gemeente pleiten voor subsidie voor een 3e kunstgrasveld zodat wij meer zekerheid over trainingen en wedstrijden kunnen geven aan onze leden.
  Ik ben wel blij om te zien dat intussen vrijwel iedereen achter het clubhuis gaat roken op ogenblikken dat er kinderen zijn. En ook dat de peuken steeds vaker opgeruimd worden. Het is een kleine moeite, maar de vrijwilligers die het anders moeten opruimen en heel veel ouders en kinderen zijn er blij mee.
  Als nu ook nog de laatsten van elk team de kleedkamer waarin zij hebben gezeten schoon geveegd en indien nodig aangetrokken achter laten, eventuele glazen en karaffen mee nemen naar de bar en lege flesjes in de daarvoor bestemde containers gooien, dan scheelt dat ook een hoop ergernis voor bijvoorbeeld de Bestuursleden van Dienst en de vrijwilligers achter de bar.

  Wij hebben als bestuur afgesproken dat wij leden er vaker op gaan aanspreken als dit soort, in onze ogen normale, dingen niet gedaan worden. Mijn ervaring leert dat vrijwel iedereen bereid is om dan alsnog te helpen, maar het zou fijn zijn als wij dat in de toekomst niet meer hoeven te doen omdat iedereen de verantwoordelijkheid voelt om dit soort zaken al direct vanuit zichzelf te doen.

  Tot slot, er is nog altijd behoefte aan een paar Horeca Coördinatoren en Bestuursleden van dienst. De eerste aanmeldingen zijn met enthousiasme ontvangen maar we kunnen er nog meer gebruiken. Wat de werkzaamheden zijn en de inschatting van de tijdsbesteding, vindt je hier. Meld je dus aan want alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat Graaf Willem een bloeiende vereniging blijft!

  Remi Smeets