• Tussen alle sportieve en andere succesverhalen, wil ik ook graag even aandacht vragen voor de financiële kant van onze vereniging. Onze financiën zijn al jaren goed op orde. Het is mede daardoor dat we al deze succesverhalen kunnen blijven schrijven.

  Om dit zo te houden zullen wij de ALV voorstellen om de contributie voor (jonge) senioren en de jeugd met 10 euro (= ca. 3,5%) te verhogen. De selectiebijdrage wordt volgend seizoen verhoogd van 25 naar 40 euro. Dit lijkt een grote verhoging, maar in vergelijking tot de extra kosten is het nog steeds maar een bescheiden vergoeding.

  Voor verdere informatie over onze financiën verwijs ik u naar het financieel jaarverslag voor de ALV dat eind juni beschikbaar komt.
  Rest mij nog te melden dat ik ook volgend seizoen mijzelf weer met veel plezier ga inzetten om een mooi resultaat voor de vereniging te behalen.
  Geniet van de laatste sportieve weken en wellicht tot op de ALV.

  Een sportieve groet van de penningmeester,
  Ronald van der Burg