• Een nieuw seizoen, een nieuwe aanpak van de bardiensten! Af en toe een handje helpen maakt onze vereniging. Het is belangrijk voor een ieder te lezen hoe we de bar-mensing samen - dus ook met u! - invulling gaan geven. Met een speciaal verzoek aan de teamleiders en de lijnco's....

  Bij Graaf Willem maken we samen onze vereniging. Dat betekent ook dat we niet alleen langs de lijn staan om onze teams aan te moedigen, maar ook af en toe een handje helpen. Een van de dingen waarbij de inzet van (ouders en verzorgers) van onze leden hard nodig is, is bij het draaien van een bardienst. Dat hoort er gewoon bij. En voor de club is de bar een belangrijke bron van inkomsten.

  We gaan de manier waarop we de bardiensten inplannen vanaf seizoen 2023/2024 iets anders vormgeven. De belangrijkste reden hiervoor is dat de barcommissie heeft gemerkt dat het met de huidige werkwijze moeizaam is om de bezetting rond te krijgen. Omdat we tot op heden de bardiensten zo veel mogelijk afstemden op het speelschema van de teams konden we het schema pas relatief kort van tevoren bekend maken. Dat was niet voor iedereen handig. Daarbij kwam ook dat sommige teams vaak werden ingedeeld op basis van het speelschema en sommige teams helemaal niet. Dat voelt niet voor iedereen eerlijk. Met als gevolg dat de barcommissie en de jeugdcommissie wekelijks alles in het werk moesten stellen om alles rond te krijgen.

  Daarom heeft het bestuur besloten om vanaf komend seizoen 2023/2024 de bardiensten anders in te delen. Dit gaat er als volgt uitzien.

  • De barcommissie maakt per periode (2 a 3 keer in het jaar) een schema voor de zaterdag bardiensten op basis van de KNVB-speelweekenden.
  • De barcommissie roostert teams in onafhankelijk van het speelschema van de teams. Dat betekent dus dat het heel waarschijnlijk is dat een team een bardienst draait op een ander moment dan dat het team speelt, of op een dag dat het team een uitwedstrijd speelt.
  • Er zijn voor een bardienst maar twee ouders per team nodig. Elk team komt naar verwachting twee keer per jaar op een zaterdag aan de beurt.
  • Door het schema op tijd en voor het hele jaar in te plannen kunnen de teams ruim van tevoren afspraken maken wie de bardienst doet.
  • Mocht een team niet kunnen op een geplande bardienst, dan kan het team zelf initiatief nemen om te ruilen met een ander team.

  Voor de teams JO19 en MO20 en hoger (incl. (jong) senioren) geldt dat er wel rekening wordt gehouden met het speelschema, aangezien bij deze teams niet meer de ouders, maar de teamleden zelf de diensten draaien, maar ook moeten spelen

  Communicatie en bevestiging van de bardienst

  • Het schema voor bardiensten wordt regulier in de nieuwsbrief opgenomen, en is via de homepage van de Graaf Willem website te vinden.
  • De teams bevestigen hun bardienst via de leider aan de Lijncoordinator. We gaan hier niet achteraan bellen, appen. We vertrouwen hierin op de volwassenheid van eenieder.
  • Na een aantal maanden evalueren we deze aanpak en nemen maatregelen indien nodig.

  Samen maken we de club. Veel plezier met de start van het seizoen,
  Namens het bestuur,
  Luc Donners en Thomas Franz