• Bardiensten zaterdag

  Iedereen die lid is van Graaf Willem heeft in ieder geval twee verplichtingen. Dat is het betalen van de contributie en het doen van een bardienst op zaterdag.

  Omdat we tegenwoordig per team werken voor het invullen van de bardienst, kunnen we niet heel ver vooruit plannen. Daarom publiceren het bardienstrooster niet meer op deze plek op de site maar wel via de nieuwsbrief. Het rooster staat ook op de home-page onder 'Rogge Online'.

  De regels voor het draaien van de bardienst zijn eenvoudig: 

  • Twee ouders per team zijn nodig per shift
  • Kinderen mogen niet helpen
  • Een team komt meerdere keren per seizoen aan de beurt, maar als alles in het team goed wordt verdeeld is een ouder maximaal eens per seizoen uitverkoren om een bardienst te draaien.
  • Bardienst draaien hoort erbij als een vrijwilligersdienst die iedereen moet vervullen. Samen maken we de vereniging.

  Bar Service Saturday

  Everyone who is a member of Graaf Willem has two obligations: paying the membership contribution and bar service on a Saturday.

  Since we now work by team to fill-in bar shifts, we cannot plan very far ahead. Therefore, we no longer publish the bar duty schedule here on the site but instead we publish it via the newsletter. You can also find the schedule on the homepage under 'Rogge Online'


  The rules for bar shifts are simple:

  • Two parents per team are needed per shift
  • Children are not allowed to help
  • A team is scheduled several times per season, but if everything within the team is well organised, a parent will be assigned to a bar shift a maximum of once per season.
  • Running a bar shift is part of a volunteer duty that everyone has to fulfill. Together we make the club.  Samen maken we de vereniging | Together we make this club