€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Helaas vervalt de keeperstraining op dinsdag van 18.30-19.30u (dus alleen het tweede uur!) voor de rest van het seizoen. Gelukkig is dat nog maar drie weken, maar vervelend is het, dat begrijpen we. Excuus voor de keepers die het betreft (Corné, Hidde, Severin, Nienke, Tim, Flynn, Bjorn, Alex en Stach).

22 mei vervalt ook het eerste uur ivm een toernooi.

SKVGW 555x295

Van het bestuur: de nieuwbouw!

Nieuwbouw update

Op 11 april is tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering besloten tot nieuwbouw van het clubhuis. Het bestaande gebouw staat er sinds begin jaren ’70 en is hard aan vervanging toe.

In het bouwplan wordt de kantine vervangen en uitgebreid, worden 6 kleedkamers toegevoegd op de kantine en worden kleedkamers 1 en 2 omgebouwd tot respectievelijk wasruimte/ kledingopslag en trainersruimte. De bar en bestuurskamer worden groter. De commissiekamer komt direct naast de entree en wordt ook iets groter, zodat deze doordeweeks als vergaderruimte kan worden gebruikt.

Nieuwbouw update

De vergunnings- en subsidieaanvragen zijn gestart en onderhandelingen met de aannemer lopen. Als alle goedkeuringen en subsidies binnen zijn, start de aannemer op 8 juli a.s. Naast de subsidie en een lening worden ook de eigen reserves aangesproken om de nieuwbouw te kunnen betalen. Daarnaast is een bedrag gereserveerd voor renovatie van de bestaande kleedkamers. De dakbedekking wordt vervangen en het houtwerk aan de buitenkant wordt geschilderd.

Nieuwbouw update

Daarnaast is tijdens deze ALV de statutenwijziging goedgekeurd. Aanleiding voor de wijziging was dat de vorige statuten (daterend van 2008) niet meer in lijn waren met de KNVB-statuten en op onderdelen achterhaald was. Dat wordt in de update gecorrigeerd. De wijzigingen zijn met algemene stemmen aangenomen en het bestuur zal nu – als laatste stap – de notariële akte op laten maken.

Namens het Bestuur,
Marcel Steeneke