€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

 

 

 

 

SKVGW 555x295

Een nieuw seizoen met een vrijwel nieuw bestuur

Nieuw Bestuur

Beste spelers, ouders en begeleiders van Graaf Willem,

De grasvelden zijn weer prachtig groen en veel (jeugd)leden zijn intussen terug van vakantie; tijd om het seizoen 2019-2020 langs deze weg te openen. Dat doe ik door alle ouders en begeleiders van de nieuwe leden hartelijk welkom te heten op onze 107-jarige - en bijna 1200 leden tellende - vereniging. Ook begroet ik graag alle huidige leden met een welgemeend “welkom terug”.

Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief en leuk seizoen toe. Dat nieuwe vriendschappen mogen ontstaan, bestaande vriendschappen verder mogen groeien, en dat wij met elkaar ook mooie successen mogen vieren!

Mijn naam is Remi Smeets. Ik ben 53 jaar en loop “mijn hele leven” al rond op Graaf Willem. Met ingang van dit seizoen heb ik de voorzittershamer van Wout Balsma overgenomen.

Wout heeft na zes jaar secretaris en vijf jaar voorzitterschap besloten te stoppen. Wij zijn hem als vereniging veel dank verschuldigd voor alles wat hij in die jaren voor Graaf Willem heeft gedaan!

Als je al zo lang lid bent, en je vader en grootvader ook al actief waren binnen de vereniging, dan ontkom je er niet aan om dat zelf ook te zijn. Zo heb ik al heel wat jaren in allerlei commissies gezeten, laatstelijk als voorzitter van de jeugdcommissie.
Met mijn vrouw Els, die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie, en een voetballende zoon, gaat het thuis dus nog wel eens over onze vereniging….

Niet alleen ik ben nieuw in mijn rol. Vrijwel het hele bestuur is vernieuwd. Alleen Thomas Franz (jeugdvoorzitter), Marcel Steeneke (materiaal & accommodatie) en Ronald van der Burg (penningmeester) zijn nog over van het vorige bestuur.
Nieuw aangetreden zijn Luuk van Luijk (secretaris), Erik Pijnacker Hordijk (dames/meiden), Eppe Nieuwenhuis (Senioren) en Toine Bouwman (activiteiten). Het bestuur zal zich op korte termijn ook met foto’s op de site presenteren zodat er gezichten bij de namen te vinden zijn.

Momenteel is er nog een vacature voor ‘Voetbaltechnische zaken jeugd’, en heeft het bestuur in haar eerste vergadering besloten dat communicatie met de leden dermate van belang is dat wij daar een apart bestuurslid voor gaan aantrekken. Mocht u in een van beide vacatures interesse hebben, neem dan contact op met ondergetekende via voorzitter@graafwillem.nl.

Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Door de vacature van ‘voetbaltechnische zaken jeugd’ heeft dat dit jaar de nodige voeten in de aarde. Eppe Nieuwenhuis neemt deze functie tijdelijk waar. We gaan verderop bij voetbalzaken jeugd nog in op de versterking bij de technische staf. Ook zal daar de start van het seizoen worden toegelicht.

Voor nu vraag ik ieders begrip als sommige zaken net iets langer duren of nog niet helemaal helder zijn. Mocht u vragen hebben, schroom niet deze te stellen! Wij doen ons uiterste best alle benodigde informatie zo snel mogelijk bij alle betrokken te krijgen.

Tot slot meld ik dat het eerste team met ingang van dit seizoen op zaterdag gaat spelen. Hiermee volgen wij de trend van andere zondagverenigingen die deze stap ook al gezet hebben. Dit zal naar verwachting onder meer inhouden dat vrijwel alle jeugdteams een paar keer per seizoen hun wedstrijd op zondag gaan spelen. Voor nu wensen wij het eerste veel succes in de zaterdagcompetitie!

In de volgende nieuwsbrief volgt meer nieuws over de status van de nieuwbouw en de nieuwe website.

Ik rond af door nogmaals iedereen veel plezier te wensen. Op naar een in alle opzichten succesvol nieuw seizoen!

Hartelijke groeten,
Remi Smeets
Voorzitter