De Rogge Online

 

 

 

  

 

Gedragscode Graaf Willem II-VAC

Voorbeeld

Het Bestuur is van mening dat helder moet zijn wat leden van de vereniging mogen verwachten en wat de vereniging van leden verwacht. Daartoe is een concept gedragscode geschreven die op de Algemene Leden vergadering (ALV) op dinsdag 4 juni 2013 werd goedgekeurd. 

Lees meer: Gedragscode Graaf Willem II-VAC