€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

SKVGW 555x295

Lid worden

Voorbeeld

Lid worden van Graaf Willem is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar (mini’s). leest u alstublieft de informatie door op deze site met betrekking tot lid worden, contributie(beleid) en de gedragscodes van onze vereniging. Het aanmelden gaat via het aanmeldingsformulier. Ook wanneer u afkomstig bent van een andere voetbalvereniging willen wij graag een aanmeldformulier ontvangen.

Procedure inschrijven:

Het aanmeldformulier wordt digitaal verzonden en komt terecht bij de ledenadministratie. Dit betekent echter niet dat uw kind al definitief is ingeschreven. De ledenadministrateur informeert de betrokken lijncoördinator over de aanmelding. Deze zal contact opnemen met u. Als defnitieve inschrijving mogelijk is hoort u dit van de lijncoördinator, waarna u een definitieve schriftelijke bevestiging ontvangt van de ledenadministratie via e-mail.

Lees meer: Lid worden

Opzeggen van het lidmaatschap

Voorbeeld

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (via opzegformulier op de site) en vóór 31 mei van het lopende seizoen. Graag vernemen we de reden van de afmelding. Bij afmelding controleren wij of de contributie is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zonnodig (tijdelijk) een blokkade van uw lidmaatschap doorvoeren in de administratie. Overschrijven naar bijvoorbeeld een andere voetbalvereniging wordt hierdoor niet meer mogelijk. Bij het niet juist of te laat afmelding is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.
Bij beëindiging vh lidmaatschap tijdens het seizoen blijft de contributie nochtans verschuldigd over het hele seizoen en zal geen restitutie plaatsvinden.

Ga naar het opzegformulier

Gedragscode Graaf Willem II-VAC

Voorbeeld

Het Bestuur is van mening dat helder moet zijn wat leden van de vereniging mogen verwachten en wat de vereniging van leden verwacht. Daartoe is een concept gedragscode geschreven die op de Algemene Leden vergadering (ALV) op dinsdag 4 juni 2013 werd goedgekeurd.  

Klik hier voor de gedragscode.