€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Zondag 12 oktober. 
Vandaag geen bijzonderheden. Alles gaat gewoon door.

SKVGW 555x295

Van de voorzitter en voor de agenda: informatieavond 21 september

Van de voorzitter

De kop is eraf! We zijn inmiddels twee weekenden onderweg en de meeste teams beginnen vorm te krijgen. Voor de agenda: Dinsdagavond 24 september is er een informatieavond over het fluiten van jeugdwedstrijden.

Zeker bij de jongste jeugd, waar nog veel instroom van nieuwe leden is, is het altijd even afwachten welke ouders zich aanmelden om leid(st)er te worden of wedstrijden te fluiten. Jeugdvoorzitter Thomas gaf aan dat dit jaar goed van start is gegaan en dat de meeste teams zijn voorzien van de zo noodzakelijke begeleiding. Mede namens de kinderen, hierbij alvast mijn grote dank aan alle ouders die zich belangeloos inzetten als leider, trainer of spelleider/scheidsrechter.

Over het fluiten van jeugdwedstrijden zou ik veel kunnen schrijven maar ik beperk mij tot de vermelding dat ik ontzettend blij ben dat van 32 jeugdteams in de leeftijdsklasse O13 t/m O19 inmiddels al 13 teams door ouders of de KNVB gefloten worden. Ik hoop dat nog een aantal ouders bereid zijn om dit te gaan doen voor het team van hun kind. Dat vermindert de druk op de organisatie om scheidsrechters te vinden voor de jeugdwedstrijden.

Voor iedereen die een jeugdteam fluit of overweegt om dit te gaan doen, organiseren we een informatieavond. DINSDAG 24 SEPTEMBER OM 19.30 uur geeft Chris Bierens, ervaren scheidsrechter en groot didact, tijdens deze avond uitleg over de spelregels en meer. Er is vrije inloop en ik hoop dat veel ouders en senioren leden hier gebruik van maken. Noteer de datum vast in de agenda!

We hebben intussen ook voor het eerst ervaren hoe het is als het eerste op zaterdag speelt. Dat was nog wel even wennen! De kleedkamers voor het eerste en de tegenstander waren niet op tijd leeg, maar we leren snel en de volgende keer gaat dit vast beter. Het was vooral leuk om te zien dat een aantal jeugdleden ging kijken naar het eerste, iets dat op zondag bijna niet gebeurde. Wij hopen dat steeds meer (jeugd)leden komen kijken en iets langer op Graaf Willem blijven om onze jongens van het eerste aan te moedigen!

In de eerste nieuwsbrief heb ik aangekondigd de volgende keer iets over nieuwbouw en de website te melden. In artikel 2 geeft Marcel Steeneke, binnen het bestuur verantwoordelijk voor materiaal & accommodatie, een update over de stand van zaken rondom de nieuwbouw.

Met betrekking tot de nieuwe website kan ik melden dat er overleg is met de projectleider, Rick Kusters, om de nodige acties en bijbehorende planning te bepalen. Zodra daarover meer bekend is, informeren we je in de nieuwsbrief. Ook de invulling van de vacature voor een bestuurslid communicatie heeft de aandacht. Hopelijk valt ook daar binnenkort meer over te melden.

Op alle fronten proberen wij de organisatie verder op te bouwen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Als je een bijdrage wilt leveren, laat het dan weten. We hebben altijd ergens een plek voor enthousiaste vrijwilligers!

Inmiddels zijn ook de contributienota’s via ClubCollect verstuurd en de betalingen lopen gestaag binnen. Mocht je nog de contributie nog niet betaald hebben, doe dat dan graag zo snel mogelijk zodat de vereniging ook aan haar verplichtingen kan doen. Betalen in termijnen is via ClubCollect ook mogelijk. Heb je nog geen email met factuur ontvangen? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via ledenadm@graafwillem.nl

Sportieve groet,
Remi Smeets - Voorzitter