€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Maandag 16 september. 

We gaan gewoon trainen, wetende dat velen een dagje vrij zijn.

 

 

 

 

 

SKVGW 555x295

Met nieuw elan bij de jeugd het nieuwe seizoen in, maar ook hulp is gewenst

Met nieuw elan bij de jeugd het nieuwe seizoen in, maar ook hulp is gewenstZoals ieder jaar is ook dit jaar aan het eind van het seizoen al druk gewerkt aan het opstarten van het volgende seizoen, dat van 2019-2020. Met die voorbereidingen zijn we ook nog wel even bezig. Sterker nog: we hebben inmiddels vastgesteld dat we met een nagenoeg nieuwe bezetting van het technische kader en daardoor met nieuw elan het komende seizoen als ontwikkeljaar beschouwen. We gaan verder bouwen, we gaan verbeteren, uniformeren, kwaliteit verhogen en vooral samen werken aan onze ambitie om tot kwalitatief hoogwaardiger voetbal te komen zonder daarbij onze familie traditie te verliezen.

Structuur en invulling technisch kader

Het kader waarmee we dat gaan doen bestaat op dit moment uit de onderstaande functies en invulling:

1 Hoofd Jeugd Opleidingen, verantwoordelijk voor het (technisch) voetbal gedeelte van de gehele jeugd afdeling, met daaronder:

 • Een HJO Bovenbouw (16 jaar en ouder) : Tijdelijk ingevuld door Patrick Vrolijk (ondersteund door Ruud Bierens)
 • Een HJO Middenbouw (13 t/m 15 jaar) : Ingevuld door Dencho Narcisio
 • Een HJO Onderbouw (8 t/m 12 jaar) : Tijdelijk ingevuld door Gerard Houwaard
 • Een HJO Meiden : Ingevuld door Ron Meuwese
 • Een HJO Keepers : Ingevuld door Joost Wolfs

Een Hoofd Jeugdopleiding voor een categorie is verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van alle trainers binnen die categorie.

Het (overkoepelende) Hoofd Jeugd Opleidingen wordt momenteel nog geworven. Het moge duidelijk zijn dat de invulling van een heel aantal posities nog druk in ontwikkeling is. Daarnaast wordt ook op een heel aantal plekken binnen de jeugd gezocht naar trainers. Dat geldt eigenlijk voor alle categorieën. Als je ons zou willen helpen en mee wil denken in oplossingen op het gebied van trainers, laat ons dat dan even weten svp. Dat kan met een van de genoemde HJO’s of anders via de site. We hebben jullie hulp aan alle kanten hard nodig! Het zou geweldig zijn als je wilt helpen!

Start seizoen

Het is handig om met betrekking tot het komende seizoen de volgende zaken te weten:

 • 17-8: aanvang trainingen selectieteams (het kan zijn dat een enkel team eerder wil beginnen, maar daarover wordt dan nader gecommuniceerd door de trainer)
 • 24-8: aanvang trainingen niet selecties
 • 31-8: eerste bekerronde voor alle teams
 • 07-9: tweede bekerronde
 • 14-9: derde bekerronde
 • 21-9: aanvang competitie wedstrijden

Bij de onderbouw zal een introductieMIDDAG worden georganiseerd, WAARVAN de datum ZO SNEL MOGELIJK NA DE ZOMERVAKANTIE BEKEND WORDT GEMAAKT. Voor de midden- en bovenbouw en bij de meiden zal dat plaatsvinden tijdens een van de trainingsmomenten. De bedoeling is dan nadere informatie te delen over introductie van leider, trainer, afspraken voor het seizoen, het uitreiken van de wedstrijdballen, het maken van een foto van het team en het spelen van een klein toernooitje. Kortom een niet vrijblijvend moment van de seizoenstart, met zijn allen, met alle teams uit die categorie.

Trainingsmomenten

De selectieteams krijgen in de basis 3 trainingsmomenten aangeboden. De niet selecties krijgen bij aanvang van het seizoen 2 trainingsmomenten, maar vanuit het technisch kader zal de animo voor het 2e trainingsmoment worden vastgesteld. Als dit te laag wordt zal na een eerste afstemming besloten kunnen worden het aantal trainingsmomenten voor het (de) betreffende team(s) terug te brengen tot 1 (al of niet in combinatie met een ander niet selectieteam). Hou de site in de gaten aan het eind van de vakantie om kennis te nemen van het trainingsschema voor de start van het seizoen 2019-2020. We verwachten dit begin augustus definitief op de site te kunnen plaatsen.

Teamindelingen

De voorlopige teamindelingen zijn vandaag (13 juli) op de site geplaatst. Eventuele wijzigingen van teamindeling vindt plaats in overleg met technisch kader.

Tot slot

Wij realiseren ons dat de start van het komende seizoen niet vlekkeloos zal verlopen en vragen jullie begrip daar voor. Met vereende krachten en vol energie gaan we ons voorbereiden op een jaar van verdere ontwikkeling, een echte kwaliteitsslag op prestatievoetbal vanuit een samenwerkingsstructuur en een enorm enthousiaste nieuwe bezetting. Wanneer je in deze ontwikkeling actief mee wil doen, laat dat dan even weten!

Voor nu wensen we jullie een goede vakantie en veilige terugkomst, waardoor we elkaar eind augustus bij Graaf Willem weer zullen treffen.

Namens het technische kader van de jeugd,
Eppe Nieuwenhuis
Bestuurder voetbalzaken Senioren en a.i. Jeugd