€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Woensdag 13 november. Alle wedstrijden en trainingen gaan gewoon door.

 

SKVGW 555x295

Olaf Schauten legt na 7 seizoenen taken neer en blikt terug

Dencho NarcisioOlaf Schauten legt taken neer en blikt terug

Waar staan we na de invloed van de TJC/Voetbalcommissie vanaf start seizoen 2012/2013 t/m heden?

7 seizoenen geleden is Graaf Willem gestart met de technische jeugdcommissie (TJC) die twee seizoenen terug moest ophouden van het toenmalige bestuur. De TJC werd na een intern onderzoek omgezet in een Voetbalcommissie direct in het bestuur, maar zonder de groep behulpzake ouders met drive. Kortom, de ‘wij’ werd daardoor in beginsel een ‘ik’.

Wij (TJC) waren initieel een groep vaders en één moeder met verschillende kwaliteiten en met ‘drive’. Dit bleek nodig omdat er in 2012 vrijwel geen jeugdcommissie meer was, de betaalde verenigingsmanager/TJC (Gerard Houwaard) naar een andere club (SV LY) ging en ook één van de twee belangrijkste jeugdtrainers (Bas Lut) onze club verliet.

Kortom wel jeugd (­+ 600 jeugdleden) en verder onvoldoende structuur en een groot tekort aan jeugdtrainers. 

Hoe is de jeugdafdeling vanaf 2012/2013 georganiseerd?

De speler heeft te maken met twee lijnen:

 • Speler – leider  –  Lijncoördinator  –  Jeugdcommissie  – bestuur
 • Speler – coach/trainer – Hoofd jeugdopleidingen (Hoofdtrainer) – ((TJC)/)voetbalcommissie – bestuur

Remi Smeets organiseerde de jeugdcommissie en ik de technische jeugdcommissie (TJC).

De jeugdcommissie regelde alle onderdelen minus hetgeen de TJC regelde. De jeugdcommissie regelde de organisatie rondom de wedstrijden (wedstrijdsecetariaat), scheidsrechters(opleidingen), lidmaatschappen (inning ook), (internationale) toernooien, kampen, bestuurslid van dienst op zaterdag, EHBO, teamindeling van de overige teams, et cetera.

De TJC ging over de inhoud. Voetballen. Kortom de (inhoud en organisatie van) trainingen en trainers, en initieel ook de aansturing van alle (ook onbezoldigde) coaches. Voor alle teams en alle spelers en dus niet specifiek anders voor de selectie-teams..Er kwam een technisch jeugdbeleidsplan, zomervoetbal, heel veel (en veel meer dan ooit tevoren) nieuwe trainers, opleiding (o.a. KNVB-pupillen/junioren-cursussen op Graaf Willem) voor trainers en coaches, zoals de coachcursus onlangs gegeven door Jan Reurings, keeperstraining voor alle keepers, trainers voor alle teams en alle spelers, et cetera.

Wat waren en zijn de doelstellingen?

Doelstelling is steeds geweest om te blijven verbeteren.

De inhoud van iedere training en daarin het leren van voetbal aan de kinderen moet iedere keer en ieder seizoen beter.

Wij kozen voor een evolutie met als resultaat techniek-training en veel 1 tegen 1 in de onderbouw (JO8 t/m JO12) en de ambitie dat de trainers en coaches van de middenbouw (JO13 t/m JO15) en bovenbouw (JO16 t/m JO19 (JO21)) steeds meer aandacht gaan besteden aan (de) voetbalprincipes, zoals 1 tegen 1, 3e man, diep voor breed en man meer creëren in de as van het veld en rond de bal, et cetera. Dit in de plaats van het ‘team-tactisch trainen’ wat vooral bedoeld is om de eerstkomende wedstrijd te winnen.

Hoe?

Wij zijn begonnen om voor iedere speler een leuke en goede trainer te organiseren. Dat is minder moeilijk te realiseren voor de eerste teams en dat kost veel, heel veel meer inspanning voor de lagere teams. Vandaar dat we selectietrainers altijd vragen om voor of na hun eigen groep een niet-selectie team te trainen en daarom noem ik de (betaalde) trainers die de niet-selectieteams trainen altijd “helden”.

Ook wilden wij hoofd jeugdopleidingen (hoofdtrainers) en trainers en coaches voor de jeugd beschikbaar hebben die oog hebben voor techniek en de voetbalprincipes, zodat de kinderen vooral die onderdelen leren waar ze de rest van hun voetballeven wat aan hebben. Met die voetbalkennis en kunde kunnen zij dan zelf aan de slag. Hierdoor fungeren de trainer/coaches meer als helper en voetballeraar voor de spelers dan als ‘coach om de eerstkomende wedstrijd te winnen’. Kortom zijn de trainer/coaches er voor de spelers of zijn de spelers poppen in het poppenspel van de betreffende trainer/coach. Hierin hebben we nog een weg (evolutie) te gaan en we zitten op de goede weg.

Ook wilden wij stappen maken met de kwaliteit van de trainers en zochten naar trainers die er zijn voor de kinderen in plaats van andersom. Wij zochten en zoeken naar voetballeraren en niet naar coaches die met de beste opstelling alleen willen winnen. Winnen is zeker geen vies woord, het verveelt zelfs nooit, maar het is tegelijkertijd in de jeugd niet het hoogste doel. Dat is een betere voetballer worden. De trainers en de coaches zijn 'helper in' en geen 'eigenaar van' het spel. 

Bij veel verenigingen worden er alleen (betaalde) trainers georganiseerd voor de eerste selectieteams en voor de andere teams wordt er gekeken naar vrijwillige ouders. Wij vragen ouders zeker ook om te helpen. Met die inbreng zijn wij heel blij. Het opmerkelijke is echter dat de ouders van kinderen in de selecties vaker wel een voetbalverleden hebben en niet mogen helpen met het geven van training of het coachen van het team van hun kind en dat de ouders van niet-selectiespelers geacht worden om wel te ondersteunen als trainer omdat er anders geen trainer is voor die groep. Dat blijken vaker ouders te zijn zonder voetbalachtergrond. Ook hierin is nog een lange weg te gaan.

Principes die we zijn gaan hanteren

 • Onze kinderen wonen vaker niet dan wel in de buurt van de Roggewoning en kiezen er echt voor om juist bij Graaf Willem te (blijven) voetballen. Ze moeten door het bos of langs lange stille wegen. O.a. dit heeft geleid tot het principe dat alle kinderen van dezelfde leeftijd tegelijkertijd trainen. Dan kunnen de ouders de kinderen (uit de klas) die bij hun in de buurt wonen brengen en halen, ook al spelen en trainen ze in verschillende teams. De oudere kinderen fietsen nu in grote groepen van en naar Graaf Willem. In het verleden waren er incidenten en dat is mede door deze belangrijke wijziging niet meer voorgekomen de afgelopen 8 jaar.

 • Vanuit de Montessori-gedachte en vanuit noodzaak hebben we de bovenbouw op dezelfde dagen laten trainen, maar dan wat later, dan de Onderbouw. Hierdoor konden de kinderen van de Bovenbouw fungeren als betaalde trainer voor de kinderen van de Onderbouw. Voor hun eigen training. De middenbouw hebben we laten trainen op de dagen dat de selectie traint en de overige senioren zodat die oudere spelers konden fungeren als trainer voor de kinderen van de middenbouw. Dat is immers op dezelfde dagen.

 • De selectieteams zijn i.p.v. 2x per week 3x per week gaan trainen en in de niet-selectieteams zijn van 1x per week naar 2x per week gegaan. Geen plicht, wel een recht. Bovendien hebben we de trainingsmethodes verbeterd door oa meer op het vroeg aanleren van techniek en 1 tegen 1 te zetten. Ook hebben we zgn “4 x4” toernooi voor de jeugd gerealiseerd in de zomer zodat er nog gevoetbald kan worden als het weer juist goed wordt. Bovendien hebben we gediplomeerde trainers aangenomen en flink geïnvesteerd in materiaal, zoals de vele kleine doeltjes, betere ballen, et cetera.

 • Teamindeling van de selecties wordt gedaan door de HJO’s (Hoofdtrainers) in plaats van de trainer/coaches van de betreffende selectieteams. Voordelen: Zij hebben alle spelers uit hun groep het hele seizoen gezien en hebben daardoor een beter overzicht. Selectiewedstrijden en trainingen aan het eind van het seizoen zijn niet nodig. Tevens vergroot dit de kans op slimmer selecteren zodat er meer gekeken naar ‘high potentials’ in plaats van ‘high performers’. Dit met het doel om spelers op te leiden voor de eigen senioren-selecties. Trainer/coaches kijken vaker slechts naar het huidige of aankomende seizoen en van HJO’s verwachtten wij dat ze de kinderen selecteren vanuit een toekomstvisie “wat als deze spelers 21 jaar zijn”. Ook hierin is nog een lange weg te gaan.

 • Streven om minimaal 27 kinderen te selecteren op sterkte zodat we telkens twee selectieteams per leeftijdslijn opleiden en we hierdoor de gevolgen van de veel gemaakte selectiefout (‘high performers’ ipv ‘high potentials’ selecteren) wegnemen. Het blijft opvallen dat in het tweede selectieteam vaker kinderen zitten van het tweede halfjaar (juli t/m dec) en in eerste team kinderen van het eerste half jaar (jan t/m juni). Ook hebben we de Hoofd Jeugdopleidingen gevraagd spelers bij elkaar te zetten die er altijd zijn. Los van de kwaliteit. Dit zijn de kinderen die zelf willen ‘presteren’ en het is voor hen leuker als hun teamgenoten er dan ook zijn. Kortom, we hebben steeds gevraagd die spelers bij elkaar te zetten.

 • Het idee ontstond om alles vast te leggen zodat we data verkregen en we ook steeds teksten konden hergebruiken. Voor de leden onzichtbaar en voor enkelen (jeugdcommissie en bestuur) wel zichtbaar. Er is een administratieve organisatie gebouwd in Onedrive. Daarin worden de teamindelingen gedaan, staat de data van de trainerscontracten de klasse-indelingen per team per jaar en alle overige informatie die voor nieuwe commissieleden en bestuursledeninzichtelijk en bruikbaar zijn.
 • We realiseerden ons dat dagelijks overleg ipv maandelijkse overleg geboden was. We hebben verschillende appgroepen gemaakt waarin per onderwerp door de juiste mensen gecommuniceerd kon worden. Zo was er de appgroep “Roggewoning Online”. Hierin zat een aantal mensen, zoals de HJO’s, Marjorie vd Hoeven en Rudi Damen en die konden met elkaar bepalen of de velden afgelast waren, wie die keer wel mochten trainen, en wie niet en konden dit ook nog tijdig op de site worden gezet. Zo werd Roggewoning Online dagelijks bijgehouden. Ook waren wij altijd direct bereikbaar voor overleg en heb ik velen van Graaf Willem aan de telefoon gehad.

 • Er zijn nooit te veel trainers, zeker niet voor de onderbouw, dus alle jeugdspelers uit de bovenbouw zijn meer dan welkom om als betaalde trainer (kleine vergoeding) kinderen te trainen van de onderbouw. We zijn alleen gaan betalen voor het werk op het veld. Kortom de (hoofd)trainers kregen wel betaald en wij van de TJC niet. Al ‘het kapitaal’ staat op het veld. Zij geven training aan onze kinderen.

Positieve gevolgen

Eén van de gevolgen van deze verandering is dat we zijn gaan groeien in kwantitatieve en ook in kwalitatieve zin.

Van 600 jeugdleden (2012/2013) zijn we gegroeid naar meer dan 900 jeugdleden aankomend seizoen. Dat is in 7 seizoenen een groei van meer dan 50%. We zijn daarnaast en daardoor ook steeds hoger gaan spelen met alle jeugdteams. Kwantiteit geeft kwaliteit en dan valt er ook echt op vergelijkbare sterkte en voetbalbeleving in te delen.

De Onderbouw (M/J) werd afgelopen seizoen op de piekuren getraind door: + 19 betaalde en + 8 onbetaalde trainers. De Middenbouw door: + 9 betaalde trainers en + 5 onbetaalde trainers, en de Bovenbouw door 8 betaalde en 7 onbetaalde trainers.

Met vrijwel alle hoogste jeugdteams (zelfs in losse leeftijdslijnen) spelen we komend seizoen hoofdklasse in plaats van eerste of tweede klasse en ook de tweede en derde teams spelen hoger dan voorheen. Vaak speelt het tweede team nu op het niveau waarop we voor 2012 speelden met onze eerste teams.

Er was direct aandacht voor de (vele) fouten die er gemaakt werden. Zoals niet-selectie spelers niet laten spelen op kunstgras. Dat hebben we gerectificeerd. Ik zal de communicatie van Tijn Meijer (een held) missen. Dank voor je oplettendheid en voor het o.a. mij aanspreken van voetbalprofessor.

We hadden initieel een piramide. Veel F-junioren en weinig A’s. Kortom we hadden veel teams in de onderbouw en door verloop en weinig aanwas hadden we weinig teams in de bovenbouw. Inmiddels zijn we veranderd van een piramide naar een “flat”. In iedere leeftijdslijn hebben we 3 meiden teams en tussen 60 en 75 jongens. Per leeftijdslijn hebben we nu 4 tot 5 11-tallen bij de jongens. Zo hadden we voorheen 4 C-teams en dat zijn er nu 9 (JO14 en JO15 samen). De meiden zijn in de gehele periode ook iets gegroeid. In 2012/2013 hadden we 3 ME, 3 MD, 3 MC en één ouder meidenteam (totaal 9). Komend seizoen zijn dit (status teamindeling 28/6/2019): 3 MO11, 3 MO13, 2 MO15, 2 MO17 en 1 MO19 (totaal 11) en een klein aantal meiden speelt ook nog bij de jongens.

Door de groei aan jeugdleden zijn ook de inkomsten gestegen uit contributie:

2020/2019

2018/2017

2017/2016

2016/2015

2015/2014

2014/2013

2013/2012

2012/2011

Begroting

Voorlopig

Definitief

Definitief

Definitief

Definitief

Definitief

Definitief

€ 250.000

€ 229.854

€ 235.214

€ 219.746

€ 206.760

€ 181.356

Geen cijfers

€ 177.703

Wie hebben er o.a. waarmee geholpen en wat was het resultaat?

 • Alexander Grijpma -> Keeperstraining voor alle keepers. Dit is Graaf Willem-breed voor het eerst gerealiseerd in 2014.
 • Raymond Gianotten -> Keeperstraining inhoudelijk verbeterd en daarbij ondersteuning gekregen van HJO Keepers Ron Meuwse. Van het gras achter veld 3 naar veld 2 op kunstgras.
 • Marcel Steeneke -> Teamindelingsproces en ondersteuning voor de hele structuur zoals we die gebouwd hebben in een online omgeving (Onedrive). Ook het trainersmateriaal (ballen) en aankleding van de trainers deed en doet Marcel.
 • Marjorie vd Hoeven -> Secretaris TJC en ondersteuning op allerlei gebieden zoals activiteiten en publicatie van vacatures op de trainerssites, Roggewoning Online (communicatie vanuit appgroep naar de site over trainingen en afgelastingen)
 • Marc Klunhaar-> Contact naar de F-junioren + Talento, het spelervolgsysteem dat we sinds 2013/2014 gebruiken
 • Maurice Mommen -> Talento, het spelervolgsysteem dat we sinds 2013/2014 gebruiken en ook kennis en kunde rondom de teamindeling. Zoals het gegeven dat ook wij vooral kinderen uit het eerste halfjaar selecteren.
 • Rubert Konijn -> Contact naar de meiden
 • Bernard Krikke -> GW-academy met ook de voetbalscholen, het 4t4-toernooi als zomervoetbal en 5 KNVB-cursussen op Graaf Willem
 • Friso Jellema -> Contact naar de Bovenbouw
 • Mark Lucas Luijckx -> Contact naar de Middenbouw en een voetbalschool met zeer gewilde trainer/coaches met ook wat eigenaardigheden.
 • Edwin Evenhuis -> Organisatie E-lijn. Tevens groot deel (her/ge)schreven van het Technisch Jeugdbeleidsplan en deed veel communicatie namens de TJC, zoals ook bij het werven van trainers.
 • Chris Bierens -> Steun bij jeugd. Gesprekken met HJO’s. Soms dacht ik dat ik gek was en dat bleek jij keer op keer toch echt anders te zien. Ik was het niet :-)
 • Rick Kusters ->: Contact naar de Bovenbouw en secretaris van de voetbalcommissie. Ondersteuning bij sollicitatiegesprekken en geestelijke ondersteuning.

Dit werk heeft zeker resultaat opgeverd, maar het heeft ook energie gekost. En tijd. Zoals op alle verenigingen heb je mensen die meewerken en er zijn ook mensen die tegenwerken vanuit (eigen) belangen en/of visies.

Trainers, coaches en ouderondersteuners (gratis trainers) bedankt voor jullie inzet en voor al jullie trainingen. .  

Allen bedankt voor jullie inzet en steun en succes met het vervolg en de verdere kwantitatieve en kwalitatieve groei!

Ook wil ik naast mijn vrouw juist ook mijn zonen Pelé en Duncan bedanken voor hun geduld met mijn tijdrovende rol op de club. In die rol heb ik geprobeerd de –mijns inziens- verouderde Nederlandse voetbalvisie van een aantal (hoofd)trainers/coaches te veranderen (evolutie lukt niet altijd) en ik moest los daarvan ook wel eens nee verkopen aan werknemers van de club met bepaalde indelingsbevoegdheden.

Allen dank en leestip voor de zomervakantie: “De val van Oranje van Pieter Zwart” en doe mij een plezier en leer je team komend seizoen de GW-corner

Olaf Schauten