€ 46.214 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Woensdag 23 mei en donderdag 24 mei alle trainingen gaan door.

De winnende loten staan HIER op de site

 

SKVGW 555x295

Penningmeester 555x295 sliderEen gezonde vereniging moet over voldoende financiële middelen en over voldoende vrijwilligers beschikken. Onze penningmeester Ronald van der Burg maakt de balans op.

Zo vlak voor het einde van het seizoen nog even een update over de financiële kant van de vereniging.Zo vlak voor het einde van het seizoen nog even een update over de financiële kant van de vereniging.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de vereniging het goed doet en dat we er financieel goed voor staan!
Maar een kritische penningmeester ziet toch altijd wel verbeterpunten. Allereerst de sponsor inkomsten. Deze zijn op het laagste peil sinds jaren. Dit is natuurlijk een direct gevolg van het faillissement van de Skihut. Maar daarnaast zien we ook dat het steeds moeilijker wordt om sponsoren te vinden en deze voor langere tijd aan ons te binden. Dus hierbij nog maar eens een oproep aan alle leden met een eigen bedrijfje: Vanaf € 450,-- heb je al een mooi reclamebord langs een van onze velden!  Er is nog meer dan genoeg plaats.


De contributie is met ruim 1100 betalende leden onze grootste bron van inkomsten. Onze tarieven liggen op een gemiddeld niveau , maar “ the value for money” ligt bij ons op beduidend hoger gemiddelde. Vanzelfsprekend willen we deze waarde op dit hoge peil houden en indien mogelijk naar een nog hoger peil brengen. Hiervoor zijn echter meer financiële middelen nodig. Deze zullen uit sponsoring of andere fondsen moeten komen. En als dat niet mocht lukken dan zal de contributie wat moeten stijgen.


Verder heeft u natuurlijk wel gehoord van de ledenacties voor de nieuwbouw. Inmiddels is er circa € 46.000,-- opgehaald! Dat is een mooi bedrag , maar nog niet toereikend voor al onze wensen. Alle giften of andere initiatieven worden zeer gewaardeerd.


In een eerdere nieuwsbrief heb ik ook gesproken over het uitgeven van een obligatie lening. Deze optie staat nog open, maar ik wacht nog even op wat meer duidelijkheid over de prijs van de verbouwing. Als blijkt dat we dan nog wat tekort komen, breng ik deze weer onder de aandacht.
Om dit alles voor elkaar te krijgen en om de kosten laag te houden zijn vele vrijwilligers nodig! Gelukkig hebben we al veel vrijwilligers die zich belangeloos voor onze vereniging inzetten, maar we hebben er nog veel meer nodig! Om hier actief mee te beginnen zou eerst een vrijwilligerscommissie moeten worden gevormd. Heeft u nog wat tijd over en wilt u zich wel in zetten voor uw vereniging, meld u zich dan aan voor deze commissie  en zet uw verenigingsgenoten aan het werk. Aanmelden kan  bij alle bekende contactpersonen. Nu we het toch over vrijwilligers hebben; ondergetekende gaat volgend seizoen het laatste jaar van zijn tweede termijn in en is niet herkiesbaar. Voor het seizoen 2019-2020 wordt dan ook nog een nieuwe penningmeester gezocht. Dit mag ook een duo baan worden of een commissie. Aanmelden of meer informatie kunt u krijgen van ondergetekende

Hartelijke groet, 
Ronald van der Burg,
Penningmeester