€ 48.394 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

Zondag 12 oktober. 
Vandaag geen bijzonderheden. Alles gaat gewoon door.

SKVGW 555x295

Samen sterker

Samen Sterker

In eerdere nieuwsbrieven werd het voorwoord geschreven door onze voorzitter Remi. In het kader van ‘Samen Sterker’ heeft hij de andere leden uit het bestuur gevraagd om ook eens het voorwoord te schrijven. Eppe Nieuwenhuis, verantwoordelijk voor voetbalzaken, bijt de spits af.

Na een aantal jaren afwezigheid ben ik weer deel gaan uitmaken van het bestuur, nu als verantwoordelijke voor voetbalzaken bij de heren en ook de jongens heb ik onder mijn hoede. Ik doe dit samen met Erik Pijnacker-Hordijk, die de dames en meiden in het bestuur vertegenwoordigt. Hoewel er ook wat voor te zeggen is, is het niet nodig is om dat onderscheid te maken. Wél vinden we het belangrijk, in ieder geval nu nog, om de dames/meiden apart in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. Juist om naar gelijke aanpak en aandacht toe te werken, is besloten de meidencommissie van voorheen ook een bestuurlijke plek en daarmee ook een integrale betrokkenheid bij de vereniging te geven. We kunnen namelijk bij de rest van de vereniging veel leren van hoe het bij de dames/meiden georganiseerd is.

Het ‘samen sterker’ hebben we afgelopen week ook in de praktijk gebracht door in het bestuur de nieuwe Technisch Manager Jeugd (Ruslan Aways, die zich eerder al voorstelde) een toelichting te laten geven op zijn eerste ervaringen bij de jeugd en zijn voorstel voor de doorontwikkeling van de (voetbal) technische organisatie te bespreken. Door juist direct verantwoordelijken ook in het bestuur uit te nodigen, krijgen we een breder draagvlak voor wat we met zijn allen belangrijk vinden. De kern waar het bij onze doorontwikkeling van het voetbal om gaat is om ‘van kwantiteit door te groeien naar kwaliteit’. Naast een structuur die daarvoor belangrijk is, gaat het vooral om het verhogen van de kwaliteit van het technische kader, door meer ervaren Hoofden Opleidingen aan te trekken, door de trainers te trainen, door vrijwilligers een stap te laten maken door hen passende cursussen aan te bieden, door een standaard werkwijze door de hele vereniging in te brengen en ga zo maar door. Dat vraagt tijd, maar we zijn er van overtuigd dat dit de goede route is. In het bestuur is afgesproken verder uit te werken wat daar voor nodig is en eind november de consequenties daarvan (financieel, organisatorisch en in ondersteuning) te bespreken en daar besluiten over te nemen. We willen ook een bredere groep geïnteresseerden en nauw betrokkenen van en bij de (jeugd)afdelingen in dit oogpunt eens uitnodigen om gezamenlijk hierover te praten. Samen sterker!

Als ik niet oppas, draaf ik door en blijft het niet bij een voorwoord. Ik hoop uit te stralen dat het merkbaar is dat er met veel (nieuwe) energie en samen gewerkt wordt aan het verder professionaliseren van de vereniging. Voorzitter Remi stuurt er op aan dat we het vooral samen doen maar daar heb je natuurlijk wel vele handen en hoofden bij nodig. Laat je horen als je daar een bijdrage aan wilt leveren! Samen staan we en maken we het namelijk sterker. En bovendien is het enorm leuk!

Eppe Nieuwenhuis – voetbalzaken heren en jeugd