€ 46.214 * Doelbedrag € 150.000
Knallen voor Graafwillem
*Opbrengst ledenacties voor nieuwbouw.

De Rogge Online

 

 

SKVGW 555x295

GW 106 555x295Zaterdag 10 maart is Graaf Willem 106 jaar geworden! Dat betekent dat er een hele rijke geschiedenis achter ons ligt die begon in 1912.

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen over de indeling van de velden en de nieuwbouw. Wat nog niet aan bod is geweest is onze verjaardag!Het voert hier te ver om die geschiedenis volledig uit de doeken te doen, maar veel van onze geschiedenis is te vinden op de site van de Haagsevoetbalhistorie.
De leden Eppe Nieuwenhuis, Hans Willers, Edouard van Arum en Robert Lammerding hebben de archiefcommissie a.i. opgericht, met als doel:  “Het verzamelen, behouden, beheren en ontsluiten van de (cultuur)historische waarden van Graaf Willem”. Het bestuur heeft dit initiatief op 10 maart als cadeau ontvangen. banner03We zijn bijzonder blij dat dit initiatief genomen is, want hierdoor zijn we, ook in de toekomst, verzekerd van een goede informatie over onze geschiedenis.
We gaan nog steeds uit van dezelfde waarden en omgangsvormen als bij de oprichting van onze vereniging. Het is mooi om te zien dat zovelen zich bij onze vereniging aansluiten en de cultuur van de club roemen. Naast het streven naar goed voetbal staan plezier in het spel en goede omgamgsvormen centraal. Ingebakken in de genen van de vereniging zetten we dit in de toekomst ook voort.
Wout Balsma - voorzitter